De tegemoetkoming NOW 4.0 geldt voor de periode juli, augustus en september 2021. De aanvraag kan worden ingediend tot en met 30 september 2021. Voor deze zesde aanvraagperiode geldt:

  • Er kan tegemoetkoming worden aangevraagd als er over 3 aaneengesloten maanden gemiddeld een omzetverlies is van minimaal 20%.
  • Voor de berekening van de tegemoetkoming geldt een maximum van 80% omzetverlies. In de aanvraag kan daarom maximaal 80% omzetverlies ingevuld worden.
  • Voor de berekening van de tegemoetkoming wordt uitgegaan van de loonsom van februari 2021.
  • De tegemoetkoming is voor een periode van 3 maanden.
  • Als er een tegemoetkoming is ontvangen voor de vijfde aanvraagperiode, dan moeten de 3 maanden van de zesde aanvraagperiode aansluiten op de 3 maanden waarin er omzetverlies verwacht werd in de vijfde aanvraagperiode.
  • De loonsom wordt verhoogd met 40% (om extra kosten te compenseren) en vermenigvuldigd met het percentage verwacht omzetverlies in de aanvraag.
  • De tegemoetkoming is maximaal 85% van dat bedrag.
  • De loonsom mag met maximaal 10% dalen ten opzichte van de loonsom in februari 2021 zonder dat dit gevolgen heeft voor definitieve tegemoetkoming.
  • Als er een werknemer ontslagen wordt of het contract loopt af dan heeft de werkgever de inspanningsplicht om de werknemer te begeleiden naar ander werk.
  • Als er een aanvraag wordt gedaan voor bedrijfseconomisch ontslag in de periode waarin u NOW ontvangt, dan is de werkgever dit verplicht te melden via UVW telefoon NOW . Indien er geen melding gedaan wordt, dan wordt de definitieve tegemoetkoming met 5% verlaagd.