De tegemoetkoming NOW 5.0 geldt voor de maanden november en december 2021. De aanvraag kan worden ingediend tot en met 31 januari 2022. Voor de zevende aanvraagperiode geldt:

 • Er kan tegemoetkoming worden aangevraagd als er over de maanden november en december 2021 gemiddeld een omzetverlies is van minimaal 20% met 2019.
 • Voor de berekening van de tegemoetkoming geldt een maximum omzetverlies van 90%. In de aanvraag kan daarom maximaal 90% omzetverlies ingevuld worden.
 • Voor de berekening van de tegemoetkoming wordt uitgegaan van de loonsom van september 2021.
 • Heeft u een tegemoetkoming ontvangen in de zesde aanvraagperiode? Dan hoeft uw omzetverlies niet aan te sluiten op de zevende aanvraagperiode. Deze periodes kunnen ook overlappen.
 • De tegemoetkoming is voor een periode van 2 maanden.
 • De loonsom wordt verhoogd met 40% (om extra kosten te compenseren) en vermenigvuldigd met het percentage verwacht omzetverlies in de aanvraag.
 • De tegemoetkoming is maximaal 85% van dat bedrag.
 • De loonsom mag met maximaal 15% dalen ten opzichte van de loonsom in september 2021 zonder dat dit ten koste gaat van de definitieve tegemoetkoming.
 • Als er een werknemer ontslagen wordt of het contract loopt af dan heeft de werkgever de inspanningsplicht om de werknemer te begeleiden naar ander werk.
 • Als er een aanvraag wordt gedaan voor bedrijfseconomisch ontslag tussen 27 november en 31 december 2021, dan is de werkgever dit verplicht te melden via UVW telefoon NOW . U kunt dit melden tot en met 31 januari 2022. Indien er geen melding gedaan wordt, dan wordt de definitieve tegemoetkoming met 5% verlaagd.
 • U mag altijd een tegemoetkoming aanvragen, ook als u een aanvraag heeft gedaan voor eerdere aanvraagperiodes.
 • Bonus- en dividendverbod over heel 2021. Voor werkgevers die een aanvraag op werkmaatschappij indienen, geldt een dividendverbod voor het hele concern.
 • Starters komen ook in aanmerking voor NOW5. Als starter worden werkgevers gezien die na 1 februari 2020 en uiterlijk 30 september de onderneming zijn gestart.
 • Als u NOW ontvangt, gaat u ermee akkoord dat de naam van uw organisatie, de vestigingsplaats, het voorschot en de definitieve tegemoetkoming openbaar gemaakt worden in het Register NOW.