De tegemoetkoming NOW 6.0 geldt voor de maanden januari tot en met maart 2022. De aanvraag kan worden ingediend vanaf 14 februari 2022 tot en met 13 april 2022. Voor de achtste aanvraagperiode geldt:

 • Er kan tegemoetkoming worden aangevraagd als er over de maanden januari tot en met maart 2022 gemiddeld een omzetverlies is van minimaal 20% met 2019.
 • Voor de berekening van de tegemoetkoming geldt een maximum omzetverlies van 90%. In de aanvraag kan daarom maximaal 90% omzetverlies ingevuld worden.
 • De tegemoetkoming is voor een periode van 3 maanden.
 • Voor de berekening van de tegemoetkoming wordt uitgegaan van de loonsom van oktober 2021.
 • De tegemoetkoming is voor een periode van 3 maanden.
 • De loonsom wordt verhoogd met 30% (om extra kosten te compenseren) en vermenigvuldigd met het percentage verwacht omzetverlies in de aanvraag.
 • De tegemoetkoming is 85% van dat bedrag.
 • De loonsom mag met maximaal 15% dalen ten opzichte van de loonsom in oktober 2021 zonder dat dit ten koste gaat van de definitieve tegemoetkoming.
 • Als er een werknemer ontslagen wordt of het contract loopt af dan heeft de werkgever de inspanningsplicht om de werknemer te begeleiden naar ander werk.
 • Als er een aanvraag wordt gedaan voor bedrijfseconomisch ontslag tussen 1 januari en 31 maart 2022, dan is de werkgever dit verplicht te melden via UVW telefoon NOW . U kunt dit melden tot en met 13 april 2022. Indien er geen melding gedaan wordt, dan wordt de definitieve tegemoetkoming met 5% verlaagd.
 • U mag altijd een tegemoetkoming aanvragen, ook als u een aanvraag heeft gedaan voor eerdere aanvraagperiodes.
 • Bent u op of na 2 oktober 2021 gestart met uw bedrijf? Dan heeft u geen recht op een tegemoetkoming.
 • Als u NOW ontvangt, gaat u ermee akkoord dat de naam van uw organisatie, de vestigingsplaats, het voorschot en de definitieve tegemoetkoming openbaar gemaakt worden in het Register NOW.