Wij ervaren de samenwerking als plezierig en professioneel.

Berséba is de naam waaronder de landelijk opererende Vereniging Reformatorisch Passend Onderwijs voor primair en speciaal onderwijs haar activiteiten uitvoert. Deze vloeien voort uit de Wet passend onderwijs, die als belangrijke doelstelling heeft dat alle kinderen een passende plek in het onderwijs moeten krijgen. In principe op een reguliere school en als dat niet kan in het speciaal onderwijs. Daarbij is ons motto: Elk kind zijn talent, elk kind zijn onderwijs. De reformatorische scholen hebben ter uitvoering van de Wet passend onderwijs een landelijk samenwerkingsverband (Berséba) gevormd, waaraan de van het ministerie van OCW ter beschikking komende ondersteuningsmiddelen worden toebedeeld. Het beleid ten aanzien van toekenning en besteding daarvan is in ons ondersteuningsplan (wettelijk verplicht beleidsplan op hoofdlijnen) uitgewerkt.

De keuze voor van Ree Accountants was het resultaat van een selectieprocedure. Op basis van het door ons opgestelde programma van eisen en selectiecriteria werd uit een drietal uitgenodigde accountantskantoren van Ree als controlerend accountant gekozen. Een belangrijke overweging daarbij was hun gedegen kennis en expertise op onderwijsgebied. Wij ervaren de samenwerking als plezierig en professioneel.