Een frisse ervaring!

Centrum voor Tandheelkunde Maarn is een bloeiende onderneming waarin 5 tandartsen met ieder een eigen specialisatie een regiefunctie vervullen voor bijvoorbeeld orthodontie, angstbehandeling, implantologie en cosmetische tandheelkunde. Voor cosmetische tandheelkunde komen patiënten uit de verre omtrek speciaal naar Maarn.

Toen bekend werd dat er een tariefdaling van 5,5% (2015) zou worden doorgevoerd, zijn wij met Van Ree Accountants aan tafel gaan zitten. Omdat onze administratie elk kwartaal wordt bijgewerkt, konden we al vroeg in het jaar beoordelen wat de financiële consequenties voor onze praktijk zouden zijn. Van Ree heeft dat voor ons op een rijtje gezet en op basis daarvan zijn wij het gesprek met de medewerkers aangegaan. Want dat een tariefdaling van 5,5% bij toenemende vaste lasten (denk aan stijgende personeelskosten) een veel grotere impact op het resultaat heeft dan 5,5%, zal ieder duidelijk zijn.

In de besprekingen met Cor Jansen en Jan Lobbezoo, werd uitgebreid aandacht besteed aan zaken die misschien nog beter geregeld kunnen worden en het leuke is dat we daarbij elkaar soms ook verrasten en er zo een dynamisch proces van kennis en ervaring uitwisselen ontstond. Een frisse ervaring!