IRIS CVO werkt sinds 2015, naar volle tevredenheid, samen met Van Ree Accountants waarbij zij de interim-, bekostigings- en jaarrekeningcontrole uitvoeren. Daarnaast schakelen
wij hen de laatste jaren ook in bij fiscale vraagstukken wanneer deze zich voordoen.

Wij ervaren Van Ree Accountants als een zeer prettig kantoor dat vanwege de kleinschaligheid dicht bij de klant staat maar door de hoge mate van expertise en specialisme
in onderwijs niet onderdoet voor een groter kantoor. In tegendeel zelfs; wij ervaren nooit eendrempel om hen om advies te vragen gedurende het jaar zodat we tijdig kunnen bijsturen en
eventuele nieuwe wet- en regelgeving goed kunnen toepassen. Dat deze extra service zich niet direct uit in extra facturatie of meerwerk zorgt er ook voor dat wij eerder naar Van Ree
Accountants stappen op andere gebieden zoals de eerder genoemde fiscaliteiten.

Het controleteam is de laatste jaren redelijk stabiel gebleven waarbij onze aanspreekpunten bekend zijn en een eventuele overgang van nieuwe medewerkers of nieuwe functies
geleidelijk wordt doorgevoerd. Dit zorgt ervoor dat de kennis die Van Ree Accountants heeft met betrekking tot onze organisatie behouden blijft en dat er tijdens het controletraject geen
onnodige druk op onze medewerkers komt te liggen door zaken weer toe te moeten lichten die reeds bekend zijn uit eerdere jaren.

Wij zien Van Ree Accountants als een zeer professionele en kritische accountant waar wij ieder jaar weer baat bij hebben in de vorm van duidelijk leesbare managementletters en
accountantsverslagen met aanbevelingen.