Bij de dagelijkse gang van zaken is Van Ree voor ons een betrouwbare en deskundige gesprekspartner.

Meer Primair is een interconfessionele organisatie met christelijke en katholieke basisscholen in de Haarlemmermeer en wil deze levensbeschouwelijke identiteit ook zichtbaar maken. Ouders die hun kind aan onze scholen toevertrouwen, kiezen voor bijzonder onderwijs. Wij zien het als een opdracht om op onze scholen de inspiratie levend te houden.

Bij alle ontwikkelingen staat het bieden van ‘goed onderwijs’ voorop. Om de continuïteit van de organisatie te waarborgen, moeten er altijd financiële en juridische onderbouwingen aan ten grondslag liggen. Van Ree Accountant heeft een waardevolle bijdrage geleverd aan een ‘due diligence’ onderzoek, risicoanalyses, een benchmarkonderzoek en het inrichten van de administratieve organisatie. Bij de dagelijkse gang van zaken is Van Ree voor ons een betrouwbare en deskundige gesprekspartner. Zij hebben een grote expertise in het onderwijsveld van het primair onderwijs, handelen professioneel, maar zijn altijd gericht op het onderhouden van een goede relatie, waarbij de menselijke maat leidend is.