Het was ook goed om te zien dat de mensen van Van Ree verstand van zaken hadden.

Optimus komt voort uit vele kleine schoolbesturen in de regio die door fusies uiteindelijk zijn geworden wat Optimus nu is. De officiële naam van de stichting is: OPTIMUS Stichting voor katholiek, protestants-christelijk en interconfessioneel primair onderwijs. In de wandelgangen: OPTIMUS primair onderwijs. Wij ondersteunen een brede ontwikkeling van leerlingen. We hechten belang aan goede prestaties van leerlingen in de kernvakken, stimuleren een gezond zelfvertrouwen en versterken leerlingen op het gebied van sociale én samenwerkingsvaardigheden.

Van Ree heeft de aanbesteding, die we in 2016 met de Mosagroep hebben gedaan, gewonnen. De gunning ging niet alleen op basis van prijs, maar ook op basis van inhoud. De controle verliep streng, maar rechtvaardig. Als bestuurder van de Mosagroep ben ik voor Van Ree een kritische gesprekspartner. Dat betekent in sommige gevallen discussie over de vraag of iets in een bepaald jaar verwerkt moet worden. Die discussies verlopen steeds op basis van argumenten en in een prettige opbouwende sfeer. Het was ook goed om te zien dat de mensen van Van Ree verstand van zaken hadden. De controle kon daarom ook vrij snel worden afgerond. Uiteindelijk zijn het de raden van toezicht van onze leden die oordelen over hun accountant en moet ik mij als bestuurder van de Mosagroep bescheiden opstellen. Wij zijn tevreden en laat ik het daar maar op houden.