Van Ree Accountants is sinds het najaar van 2019 onze controlerend accountant. Zij hebben de jaarrekening- en bekostigingscontroles nauwkeurig en nauwgezet uitgevoerd. Tevens zijn wij te spreken over de fiscale advisering.