De overstap naar Van Ree Accountants is een succesvolle geweest. De collega’s van Van Ree zijn duidelijk geïnteresseerd in ons werk & onze mensen. Zij adviseren proactief over verbeteringen voor onze bedrijfsvoering en wijzen alert op veranderingen om ons heen die ter zake doen. De interim- en jaarcontrolewerkzaamheden voeren zij telkens professioneel uit: met kennis van zaken, efficiënt en in een hoog tempo. De samenwerking verloopt daarbij steeds in een prettige en open sfeer.

De stichting Duitsland Instituut bij de Universiteit van Amsterdam (DIA) is het nationale kenniscentrum over Duitsland in Nederland. Wij werken op het snijvlak van onderwijs, wetenschap en maatschappij en hebben met meerdere (Nederlandse en Duitse) subsidiegevers, samenwerkingspartners en doelgroepen te maken.

Een accountant die bij ons aan de slag gaat moet dus een zeer breed activiteiten-palet, wat gepaard gaat met een uiteenlopende administratie en ook regelgeving, kunnen overzien en maatwerk leveren. Bij het DIA is namelijk weinig ‘standaard’.