Samenwerkingsverband ROOS VO is een relatief klein samenwerkingsverband met ongeveer 7.200 leerlingen in West-Brabant. Het is onze visie dat passend onderwijs start in de klas, waarbij de relatie tussen docent en leerling centraal staat.

Bij Van Ree is kennis over de bedrijfsvoering van de samenwerkingsverbanden passend onderwijs en dat ervaren we als prettig en noodzakelijk. Zeker bij zaken zoals de sectorbrede ontwikkelingen inzake de vermogensposities van samenwerkingsverbanden.

 

Gerda Huizinga-Mijnhart
Directeur-bestuurder swv ROOS VO