Schuldakkoord

Verwacht u als ondernemer door de coronacrisis in geldproblemen te komen? Of verwacht u zelfs een faillissement? Per 1 januari 2021 is de Wet Homologatie Onderhands Akkoord (WHOA) in werking getreden. Deze wet kan een faillissement voorkomen. De wet maakt het namelijk voor ondernemingen makkelijker om tot een akkoord te komen.

Voor 1 januari 2021 kon een schuldakkoord alleen overeengekomen worden als alle betrokken schuldeisers en aandeelhouders met het akkoord eens waren. Elke schuldeiser wilde graag een betere positie voor zichzelf, daarom was het vaak lastig of zelfs onmogelijk om het met elkaar eens te worden.  Door de nieuwe WHOA is dit sinds 1 januari 2021 anders geworden. Met deze wet wordt er een schuldakkoord bereikt als de meerderheid van de schuldeisers instemt en de rechter zijn goedkeuring over het akkoord uitspreekt.

U als ondernemer kunt door de WHOA makkelijker doorgaan met de activiteiten in uw onderneming die wel levensvatbaar zijn. U kunt daardoor een faillissement voorkomen. De weg van faillissement is immers een lange weg voordat u weer verder kunt.

Bepalen of WHOA het juiste traject is

Als uw onderneming in de financiële problemen komt is het wel van belang om van te voren te bepalen wat de levensvatbaarheid is van uw onderneming voor u deze procedure start. Het bepalen van de nettowinst volgens de winst- en verliesrekening is hierbij niet voldoende. Enig zicht op de verwachte kasstromen in de toekomst is hierbij belangrijk. En dan wel de operationele kasstroom, investeringskasstroom en de financieringskasstroom.

WHOA-procedure

Heeft u bepaald welke activiteiten binnen uw onderneming levensvatbaar zijn?  U kunt dan onderstaande procedure starten. Breng dan overigens ook in kaart wat er nodig is om te voorkómen dat er opnieuw betalingsproblemen ontstaan. De procedure die u moet volgen om tot een onderhands schuldakkoord te komen is:

Stap 1: De rechtbank informeren

Informeer voor het opstellen van een plan de rechtbank dat er een herstructureringsplan voor de schulden in de onderneming opgesteld gaat worden. Het informeren bij de rechtbank doet u een door een verklaring ter griffie van de rechtbank te deponeren.

Stap 2: Een herstructureringsplan opstellen

Dit plan moet in ieder geval de volgende inhoud bevatten:

 • In het plan wordt een indeling van de soorten schuldeisers (klassen) gemaakt. De indeling wordt gemaakt wanneer er verschillende categorieën schuldeisers zijn en is als volgt:
  • Preferente schuldeisers
  • Schuldeisers met een zekerheidsrecht
  • Concurrente schuldeisers
  • Achtergestelde schuldeisers
  • Vordering van aandeelhouders
 • De wijziging van rechten en/of overeenkomsten per klasse.
 • Een vaststelling van de liquidatie- en reorganisatiewaarde van de onderneming.
 • Aannames en toegepaste waarderingsmethoden.
 • Voorwaarden voor nieuw geld.
 • De procedures voor het stemmen.

Stap 3: Als onderneming zelf de procedure starten of via een verzoek bij de rechtbank.

Als u als onderneming de procedure start kunt u het herstructureringsplan zelf aanbieden aan uw schuldeisers. Het plan met aanvullende informatie moet tenminste 8 dagen voordat uw schuldeisers en/of aandeelhouders erover gaan stemmen aangeboden zijn.

Het is ook mogelijk om via een verzoek aan de rechtbank een herstructureringsdeskundige aan te stellen. In dat geval start de deskundige de procedure op. Daarna biedt de deskundige het door zijn of haar opgestelde plan aan. De onderneming behoudt wel zelf de controle tijdens de procedure en kan deze dan ook zelfstandig voortzetten wanneer dat van belang is.

Wij adviseren u voor uw onderneming in de beginfase te overleggen met de belanghebbenden (de schuldeisers en/of aandeelhouders). Dit om hun interesse in het plan te peilen en om tot een overeenstemming te komen over de belangrijkste factoren.

Stap 4: Stemmen over het herstructureringsplan door de schuldeisers en/of aandeelhouders.

Na het delen van de plannen wordt er gestemd per klasse (soort schuldeiser). Elke schuldeiser of aandeelhouder wordt ingedeeld in een klasse en heeft in die klasse een stemrecht. Om tot een akkoord te komen is een 2/3 meerderheid nodig van het totaalbedrag van de vorderingen per klasse. Echter als tenminste één klasse instemt met het akkoord kan de rechtbank om een goedkeuring (homologatie) worden verzocht. Dat is dan de volgende stap in de procedure.

Stap 5: Homologatie bij de rechtbank.

De rechtbank toetst bij de homologatie het onderhands akkoord op een aantal weigerings- en afwijzingsgronden. Bijvoorbeeld kan de rechtbank weigeren als een akkoord onvoldoende waarborgen biedt. Ook kan een klasse die tegen heeft gestemd de rechtbank verzoeken om niet tot homologatie over te gaan.

Als het akkoord gehomologeerd is, dan is het akkoord bindend voor de onderneming (schuldenaar) en voor alle schuldeisers en/of aandeelhouders.