Noodloket (TOGS)

Van deze regeling kan geen gebruik meer worden gemaakt.

Er is een noodloket geopend voor een specifieke groep ondernemers die direct zijn getroffen door het coronavirus en daardoor hun omzet geheel of grotendeels zien verdwijnen. Het betreft een eenmalig forfaitair bedrag van € 4.000 voor een periode van drie maanden. Deze tegemoetkoming heeft het karakter van een gift.  Het uitgangpunt is dat een dergelijke vergoeding behoort tot de winst van de onderneming. Om belastingheffing over deze vergoeding te voorkomen is geregeld dat de tegemoetkoming die op grond van de TOGS zijn verkregen niet tot de winst over 2020 behoren. De uitkering is derhalve vrijgesteld van belastingheffing.