Wat is de Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL)?

De Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL) helpt bedrijven en zzp’ers bij het betalen van een deel van hun vaste lasten. De tegemoetkoming is voor bedrijven en zzp’ers die meer dan 30% van hun omzet hebben verloren door de coronacrisis. Aanvragen van de tegemoetkoming kan bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO).

Bedrijven krijgen afhankelijk van de omvang van het bedrijf, de hoogte van de vaste kosten en de mate van omzetderving een tegemoetkoming voor hun vaste vasten lasten.

TVL vanaf 1 januari tot en met 31 maart 2022

U kunt TVL voor dit tijdvak aanvragen tot en met 31 maart 2022 voor 17:00.

Het kabinet heeft vanwege besloten in verband met de aanhouden impact van de coronamaatregelen om de TVL voor het eerste kwartaal van 2022 ook open te stellen.

Hieronder gaan wij in op het eerste kwartaal (1 januari 2022 tot en met 31 maart 2022)

Voor de periode vanaf 1 januari tot en met 31 maart 2022 is de maximale vergoeding van de TVL € 550.000 voor bedrijven met maximaal 250 medewerkers (midden- en kleinbedrijf) en € 600.000 voor de bedrijven met meer dan 250 medewerkers (grootbedrijf). Om ook de kleine ondernemers zoals bijvoorbeeld kappers en pedicures aanvullend te ondersteunen is het minimaal uit te keren bedrag € 1.500.

In dit tijdvak wordt de maximale subsidie op 100% van de vaste lasten gesteld.

  • Voor de periode januari 2022 tot en met maart 2022 dient er sprake te zijn van een minimale omzetverlies van 30%. De referentieperiodes worden nog bekendgemaakt.
  • De regeling staat voor alle sectoren open. Het subsidiepercentage is gesteld op 100%.
  • Onder de TVL na 1 januari moet een bedrijf in de periode van drie maanden minstens € 1.500 aan vaste lasten hebben.
  • De ondernemers kunnen in aanmerking komen voor de TVL op basis van hun werkelijke hoofdactiviteit.
  • Voor de periode 1 januari tot en met 31 maart 2022 kunt u vanaf 28 februari 2022 (na 9:00 uur) tot en met 31 maart 2022 (voor 17:00) TVL aanvragen..

Let op: ook als u eerder in aanmerking kwam voor de TVL, moet u dus nog wel een nieuwe aanvraag doen.