Wat is de Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL)?

De Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL) helpt bedrijven en zzp’ers bij het betalen van een deel van hun vaste lasten. De tegemoetkoming is voor bedrijven en zzp’ers die meer dan 30% van hun omzet hebben verloren door de coronacrisis. Op 21 december heeft het kabinet aangekondigd dat de grens eenmalig wordt verlaagd naar 20%. Aanvragen van de tegemoetkoming kan bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO).

Bedrijven krijgen afhankelijk van de omvang van het bedrijf, de hoogte van de vaste kosten en de mate van omzetderving een tegemoetkoming voor hun vaste vasten lasten.

TVL vanaf 1 oktober tot en met 31 december 2021

dit tijdvak kan niet meer aangevraagd worden

De TVL is opnieuw ingegaan per 1 oktober 2021 nadat er nieuwe maatregelen getroffen moesten worden in verband met de oplopende besmettingen.

Hieronder gaan wij in op het vierde kwartaal (1 oktober 2021 tot en met 31 december  2021)

Voor de periode vanaf 1 oktober tot en met 31 december 2021 is de maximale vergoeding van de TVL € 550.000 voor bedrijven met maximaal 250 medewerkers (midden- en kleinbedrijf) en € 600.000 voor de bedrijven met meer dan 250 medewerkers (grootbedrijf). Om ook de kleine ondernemers zoals bijvoorbeeld kappers en pedicures aanvullend te ondersteunen is het minimaal uit te keren bedrag € 1.500.

In dit tijdvak wordt de maximale subsidie op 100% van de vaste lasten gesteld.

  • Voor de periode oktober 2021 tot en met december 2021 dient er sprake te zijn van een minimale omzetverlies van 20%. Er kan gekozen worden tussen 2 referentieperiodes om uw omzetverlies te berekenen. De periodes waarvoor gekozen kan worden zijn het 4e kwartaal van 2019 of het 1e kwartaal van 2020. U kiest hierbij de voordeligste periode.
  • Voor ondernemingen die tussen 1 oktober 2019 en 30 juni 2020 gestart zijn gelden afwijkende referentieperiodes. Zie voor meer informatie de pagina van RVO over het aanvraagproces.
  • De regeling staat voor alle sectoren open. Het subsidiepercentage is gesteld op 100%.
  • Onder de TVL na 1 januari moet een bedrijf in de periode van drie maanden minstens € 1.500 aan vaste lasten hebben.
  • De ondernemers kunnen in aanmerking komen voor de TVL op basis van hun werkelijke hoofdactiviteit.
  • Voor de periode 1 oktober 2021 tot en met 31 december 2021 kunt u vanaf 20 december 2021 (na 8:00 uur) tot en met 11 februari 2022 (voor 17:00) TVL aanvragen.

Let op: ook als u eerder in aanmerking kwam voor de TVL, moet u dus nog wel een nieuwe aanvraag doen.