Wat is de Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL)?

De Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL) helpt bedrijven en zzp’ers bij het betalen van een deel van hun vaste lasten. De tegemoetkoming is voor bedrijven en zzp’ers die meer dan 30% van hun omzet hebben verloren door de coronacrisis. Aanvragen van de tegemoetkoming kan bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO).

Bedrijven krijgen afhankelijk van de omvang van het bedrijf, de hoogte van de vaste kosten en de mate van omzetderving een tegemoetkoming voor hun vaste vasten lasten.

TVL vanaf 1 oktober 2020 tot en met 31 december 2020

dit tijdvak kan niet meer aangevraagd worden

De TVL is ingegaan per 1 oktober 2020 met drie tijdvakken van drie maanden. Dit betekent dat de TVL (net zoals de NOW) doorloopt tot en met juni 2021. Hieronder gaan wij in op het eerste tijdvak (1 oktober 2020 tot en met 31 december 2020)

In tijdvak 1 van de TVL na 1 oktober 2020 is de maximale vergoeding € 90.000.

  • Er dient sprake te zijn van een minimale omzetverlies van 30%. De regeling staat voor alle sectoren open. Het subsidiepercentage is gesteld op 50-70%:
    • Bij een omzetverlies van 30% wordt het subsidiepercentage gesteld op 50% (het deel van de vaste lasten wat vergoed wordt is dan 15% zijnde 30% maal 50%);
    • Bij een omzetverlies van 65% wordt het subsidiepercentage gesteld op 60% (het deel van de vaste lasten wat vergoed wordt is dan 39% zijnde 65% maal 60%);
    • Bij een omzetverlies van 100% wordt het subsidiepercentage gesteld op 70% (het deel van de vaste lasten wat vergoed wordt is dan 70% zijnde 100% maal 70%).
  • Onder de TVL moet een bedrijf in de periode van drie maanden minstens € 3.000 aan vaste lasten hebben.
  • Voor de horeca is de regeling uitgebreid met een eenmalige subsidie in de periode van 1 oktober 2020 tot en met 31 december 2020 van circa 2,8% van de omzetderving. Deze subsidie is voor de gemaakte kosten van voorraad en aanpassing door de verplicht gesloten eet- en drinkgelegenheden. De subsidie wordt automatisch toegevoegd aan de aanvraag waardoor de ondernemer niets extra’s hoeft te doen. Ook is op 9 december 2020 bekend gemaakt dat deze subsidie vrijgesteld is van inkomsten- en vennootschapsbelasting. Deze subsidie wordt niet verlengd in het 2een 3e   Het is dus nadrukkelijk zo dat deze regeling per 31 december 2020 is gestopt.
  • Voor de verplicht gesloten non-food detailhandel kent de TVL een Voorraad Gesloten Detailhandel (VGD) opslag van 5,6 % van de omzetderving in de periode van 1 oktober 2020 tot en met 31 december 2020 (1etijdvak). Deze opslag/subsidie bovenop de TVL is bedoeld om tegemoet te komen in de kosten voor de (kerst)voorraad die niet meer verkocht kan worden doordat de detailhandel in de non-foodsector vanaf 15 december 2020 verplicht gesloten is door de lockdown die afgekondigd is door het kabinet. Deze opslag geldt voor de ondernemers in de detailhandel die voor 15 maart 2020 in het handelsregister ingeschreven staan onder de SBI-code die onder de gesloten detailhandel vallen. Bekijk hiervoor de tabel SBI-codes.

Voor de periode 1 oktober tot en met 31 december 2020 kan geen tegemoetkoming meer aangevraagd worden.