Wat is de Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL)?

De Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL) helpt bedrijven en zzp’ers bij het betalen van een deel van hun vaste lasten. De tegemoetkoming is voor bedrijven en zzp’ers die meer dan 30% van hun omzet hebben verloren door de coronacrisis. Aanvragen van de tegemoetkoming kan bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO).

Bedrijven krijgen afhankelijk van de omvang van het bedrijf, de hoogte van de vaste kosten en de mate van omzetderving een tegemoetkoming voor hun vaste vasten lasten.

TVL vanaf 1 januari tot en met 31 maart 2021:

dit tijdvak kan niet meer aangevraagd worden

De TVL is ingegaan per 1 oktober 2020 met drie tijdvakken van drie maanden. Dit betekent dat de TVL (net zoals de NOW) doorloopt tot en met juni 2021.

Op deze pagina gaan wij in op het tweede tijdvak (1 januari 2021 tot en met 31 maart 2021)

Voor de periode vanaf 1 januari tot en met 31 maart 2021 is de maximale vergoeding van de TVL € 550.000 voor bedrijven met maximaal 250 medewerkers (midden- en kleinbedrijf) en € 600.000 voor de bedrijven met meer dan 250 medewerkers (grootbedrijf). Om ook de kleine ondernemers zoals bijvoorbeeld kappers en pedicures aanvullend te ondersteunen is het minimaal uit te keren bedrag € 1.500.

  • Voor de periode januari 2021 tot en met maart 2021 dient er sprake te zijn van een minimale omzetverlies van 30%. De regeling staat voor alle sectoren open. Het subsidiepercentage is gesteld op 85%.
  • Onder de TVL na 1 januari moet een bedrijf in de periode van drie maanden minstens € 1.500 aan vaste lasten hebben.
  • Voor de verplicht gesloten non-food detailhandel kent de TVL een Voorraad Gesloten Detailhandel (VGD) opslag van 21 % van de omzetderving in de periode van 1 januari 2021 tot en met 31 maart 2021 (2etijdvak). Deze opslag/subsidie bovenop de TVL is bedoeld om tegemoet te komen in de kosten voor de voorraad die niet meer verkocht kan worden doordat de detailhandel in de non-foodsector vanaf 15 december 2020 verplicht gesloten is door de lockdown die afgekondigd is door het kabinet. Deze opslag geldt voor de ondernemers in de detailhandel die voor 15 maart 2020 in het handelsregister ingeschreven staan onder de SBI-code die onder de gesloten detailhandel vallen. Bekijk hiervoor de tabel SBI-codes.
  • Voor het in leven houden van planten en dieren ontvangen land- en tuinbouwbedrijven in het 2etijdvak een extra opslag bovenop de TVL. Deze opslag is 21% en heeft een maximum van € 225.000.
  • De ondernemers kunnen met ingang van 1 januari 2021 (het 1etijdvak) in aanmerking komen voor de TVL op basis van hun werkelijke hoofdactiviteit. Dit is in plaats van het tot dan toe gebaseerde SBI-code volgens het KvK-handelsregister.
  • Voor de periode 1 januari 2021 tot en met 31 maart 2021) kunt u vanaf 1 februari 2021 tot en met 18 mei 2021 (voor 17.00 uur) TVL aanvragen. Voor grote ondernemingen is de aanvraagperiode 10 mei 2021 tot en met 10 juni 2021 (voor 17:00).

Let op: ook als u eerder in aanmerking kwam voor de TVL, moet u dus nog wel een nieuwe aanvraag doen.

Starters

Ondernemers die gestart zijn tussen 1 oktober 2019 en 30 juni 2020 kunnen een Tegemoetkomen Vaste Lasten voor startende ondernemers aanvragen. Ook ondernemers die een doorstart hebben gemaakt en in voorgenoemde periode opnieuw zich hebben ingeschreven in het Handelsregister van de KvK, kunnen mogelijk een beroep doen op de regeling.

Deze regeling is bedoeld voor mkb-bedrijven en ZZP’ers die een werkruimte los van de privéwoning hebben. Op de website van de Rijksoverheid zijn de belangrijkste onderdelen en voorwaarden van de TVL voor startende ondernemers op een rij gezet.