Wat is de Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL)?

De Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL) helpt bedrijven en zzp’ers bij het betalen van een deel van hun vaste lasten. De tegemoetkoming is voor bedrijven en zzp’ers die meer dan 30% van hun omzet hebben verloren door de coronacrisis. Aanvragen van de tegemoetkoming kan bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO).

Bedrijven krijgen afhankelijk van de omvang van het bedrijf, de hoogte van de vaste kosten en de mate van omzetderving een tegemoetkoming voor hun vaste vasten lasten.

TVL vanaf 1 juli tot en met 30 september 2021

dit tijdvak kan niet meer aangevraagd worden

De TVL is ingegaan per 1 oktober 2020 met drie tijdvakken van drie maanden. Per 27 mei 2021 is bekend gemaakt dat deze periode met nog eens drie maanden verlengd wordt. Dit betekent dat de TVL (net zoals de NOW) doorloopt tot en met september 2021.

Hieronder gaan wij in op het vierde tijdvak (1 juli 2021 tot en met 30 september 2021)

Voor de periode vanaf 1 juli 2021 tot en met 30 september 2021 is de maximale vergoeding van de TVL € 550.000 voor bedrijven met maximaal 250 medewerkers (midden- en kleinbedrijf) en € 600.000 voor de bedrijven met meer dan 250 medewerkers (grootbedrijf). Om ook de kleine ondernemers zoals bijvoorbeeld kappers en pedicures aanvullend te ondersteunen is het minimaal uit te keren bedrag € 1.500.

In dit tijdvak wordt de maximale subsidie op 100% van de vaste lasten gesteld.

  • Voor de periode juli 2021 tot en met 2021 dient er sprake te zijn van een minimale omzetverlies van 30%. Er kan gekozen worden tussen 2 referentieperiodes om uw omzetverlies te berekenen. De periodes waarvoor gekozen kan worden zijn het 3e kwartaal van 2019 of het 3e kwartaal van 2020.
  • De regeling staat voor alle sectoren open. Het subsidiepercentage is gesteld op 100%.
  • Onder de TVL na 1 januari moet een bedrijf in de periode van drie maanden minstens € 1.500 aan vaste lasten hebben.
  • Voor het in leven houden van planten en dieren ontvangen land- en tuinbouwbedrijven ook in het 4e tijdvak een extra opslag bovenop de TVL. Deze opslag is 21% en heeft een maximum van € 225.000.
  • De ondernemers kunnen in aanmerking komen voor de TVL op basis van hun werkelijke hoofdactiviteit.
  • Voor de periode 1 juli 2021 tot en met 30 september 2021 kunt u vanaf 31 augustus 2021 (na 8.00 uur) tot en met 29 oktober 2021 (voor 17.00 uur) TVL aanvragen.

Let op: ook als u eerder in aanmerking kwam voor de TVL, moet u dus nog wel een nieuwe aanvraag doen.