Verlaging btw-tarief voor elektronische uitgaven

Vanaf 1 januari 2020 verlaagt de Nederlandse overheid het btw-tarief voor elektronische uitgaven. Hiermee bedoelt men boeken, educatieve informatie, dagbladen, weekbladen, tijdschriften en andere uitgaven die ten minste driemaal per jaar verschijnen bedoeld. Ze zullen het btw-tarief verlagen van 21 naar 9%.

Daarnaast brengt men ook de toegang tot nieuwswebsites onder het lage tarief. De voorwaarde voor deze btw-verlaging is echter wel dat de inhoud niet uitsluitend of hoofdzakelijk bestaat uit reclamemateriaal, video-inhoud of beluisterbare muziek. Hiermee bedoelt men bijvoorbeeld betaalde (abonnementen op) diensten zoals Netflix en Spotify.

Wet harmonisatie handelsverkeer EU-lidstaten

Het wetsvoorstel ‘Wet implementatie richtlijn harmonisatie en vereenvoudiging handelsverkeer tussen lidstaten’ implementeert de Richtlijn harmonisatie en vereenvoudiging intracommunautair handelsverkeer. Dit moet verbeteringen aanbrengen in:

  1. De btw-regelgeving over de voorraad die een ondernemer aanhoudt in een andere lidstaat op afroep van een hem bekende afnemer.
  2. Een regeling voor zogenoemde ketentransacties, waarmee wordt bepaald welke van de leveringen in die keten als de intracommunautaire levering geldt.
  3. Het bewijs van het intracommunautaire vervoer van goederen naar andere lidstaten.
  4. De status van het btw-identificatienummer.

Dit wetsvoorstel regelt de eerste twee onderdelen. Daarnaast is het derde onderdeel al geregeld met een aanpassing van de Uitvoeringsverordening (EU) nr. 282/20113 over bepaalde vrijstellingen voor intracommunautaire handelingen. Het laatste onderdeel realiseert de overheid door een aanpassing van het Uitvoeringsbesluit OB 1968.