Indien u zich toegang verschaft tot de website van Van Ree Accountants, wordt u geacht van deze disclaimer te hebben kennisgenomen.

Informatie

Wij besteden veel zorg aan de samenstelling van deze website. De informatie zoals opgenomen op deze website is uitsluitend bestemd voor algemene informatiedoeleinden. Hiervan is het voornaamste doel om de bezoeker kennis te laten maken met de producten, diensten en activiteiten van Van Ree Accountants. De inhoud van deze website is niet gericht op gebruik door bezoekers in een ander land en/of jurisdictie dan Nederland. De informatie is ook niet bedoeld als accountants-, belasting-, investerings-, consultancy of ander professioneel advies of dienst. Voor advies raden wij u aan contact op te nemen met één van onze deskundigen.

Aansprakelijkheid

Door de veranderende aard van wet- en regelgeving en de risico’s van elektronische communicatie, kunnen er onvolkomenheden optreden in de op deze website verstrekte informatie. Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor enige directe of indirecte schade als gevolg van of in verband met het gebruik van de op deze website beschikbare informatie of documenten. Deze website kan links bevatten die leiden naar websites van derden. Deze controleert of onderhoudt van Ree Accountants niet. Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor de inhoud en toepassing van de informatie op deze websites van derden.

Copyright

Onze website en de inhoud daarvan is auteursrechtelijk beschermd. Behalve voor niet-commercieel en persoonlijk gebruik is het niet toegestaan de inhoud van deze website of iets van deze website te verveelvoudigen, op te slaan in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar te maken, op welke wijze dan of in welke vorm dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Van Ree Accountants.

Van Ree MKBsupport

Aan het maandbedrag dat u voor één van de MKBsupport pakketten heeft berekend, kunnen geen rechten worden ontleend. Wanneer u contact met ons opneemt, gaan we specifiek op uw wensen en situatie in. Hierna bepalen en garanderen we de uiteindelijke prijs. De minimale abonnementsperiode is 1 jaar met een opzegtermijn van twee maanden. Alle getoonde bedragen zijn exclusief BTW. De overeenkomst is bindend nadat de de opdrachtbevestiging door Van Ree Accountants is ondertekend.