3 juni 2024

Bent u ondernemer en denkt u na over de opvolging van uw onderneming? Om zowel financiële als emotionele redenen kan dit een complex proces zijn. Als u overweegt om de onderneming te schenken aan bijvoorbeeld uw kinderen, is het belangrijk na te gaan wat er in de vijf jaar voorafgaande aan de schenking is gebeurd. In 2021 heb ik daarover een blog geschreven. Er zijn ontwikkelingen op dit gebied die ik graag met u deel.

5 jaar voorafgaande aan de schenking

Bij de schenking van een onderneming is steeds de belangrijke vraag wat er in de periode van 5 jaar voorafgaande aan de schenking is gebeurd. Dan kan dit gevolgen hebben voor de waarde die fiscaal vriendelijk mag worden overgedragen. Als u de door u gedreven onderneming hebt uitgebreid met soortgelijke activiteiten, dan mag dit wel fiscaal vriendelijk worden geschonken. Maar wanneer is er sprake van een uitbreiding van dezelfde onderneming? In de praktijk leidt dit vaak tot vragen en onduidelijkheden.

Fiscale gevolgen schenking

Aan het schenken van een onderneming kunnen fiscale gevolgen zijn verbonden. Is er in de achterliggende jaren een overname gedaan, dan kan dit betekenen dat er meer schenkbelasting betaald moet worden. Maar dat is niet per definitie het geval! Niet zelden bestaat de gedachte dat iedere overname in de afgelopen 5 jaar betekent dat er meer schenkbelasting betaald moet worden.

Kennisgroepstandpunten Belastingdienst

Op 22 maart 2024 verscheen er een kennisgroepstandpunt van de Belastingdienst. Als de aangekochte activa en passiva volledig worden geïntegreerd in de onderneming van de koper geldt er geen nieuwe bezitstermijn, zo is de Belastingdienst van mening. Met dat standpunt ben ik het eens. De vraag is wel steeds wanneer het nu volledig wordt geïntegreerd. Daarvoor is onder andere de naamvoering, uitwisseling van personeelsleden en dezelfde klantenkring en leveranciers van belang.

Op 10 oktober 2023 publiceerde de Belastingdienst een ander kennisgroepstandpunt. Uit dat kennisgroepstandpunt blijkt dat ook de overname van aandelen kan betekenen dat dezelfde onderneming wordt uitgebreid. Ook in dat geval hoeft er niet afzonderlijk aan de bezitstermijn getoetst te worden. Wel blijkt daaruit dat de Belastingdienst dit veel strikter toepast. Als bijvoorbeeld 30% van de aandelen in een onderneming worden overgenomen, moet dat gedeelte wel afzonderlijk worden getoetst aan de 5 jaar. Als die aandelen nog geen 5 jaar in bezit zijn, zal daarover meer schenkbelasting betaald moeten worden bij de schenking.

De praktijk bij bedrijfsopvolging

De praktijk blijkt vaak weerbarstig. Want voor de vraag of er sprake is van uitbreiding van dezelfde onderneming, zijn heel veel factoren van belang. Naar mijn mening zijn de aard van de activiteiten, de dagelijkse leiding, de presentatie naar buiten toe en de klantenkring de belangrijkste overwegingen. Alles in samenhang bezien, moet beoordeeld worden of er sprake is van uitbreiding van dezelfde onderneming.

Voordat u de onderneming gaat schenken, bedenk dan dus goed of de bedrijfsopvolgingsregeling wel volledig toegepast kan worden. Het kan u duur komen te staan. Neem gerust contact op om met ons te overleggen. Wij zijn u graag van dienst!

Govert Meerkerk

Govert Meerkerk – Van Ree Finance Consultants
Belastingadviseur

Ook bereikbaar via 0343-415940

Geschreven naar de stand van zaken op 22 mei 2024