22 november 2021

Bent u ondernemer en denkt u na over de opvolging van uw onderneming? Om zowel financiële als emotionele redenen kan dit een complex proces zijn. Als u overweegt om de onderneming te schenken aan bijvoorbeeld uw kinderen, is belangrijk na te gaan wat er in de vijf jaar voorafgaande aan de schenking is gebeurd. U vraagt wellicht: waarom? In deze blog licht ik dat graag toe.

Het belang

Als u de onderneming schenkt, is de ontvanger schenkbelasting verschuldigd. Wellicht kan dan echter de bedrijfsopvolgingsregeling worden toegepast. Een fiscale faciliteit waardoor een groot deel van de waarde van de verkrijging vrijgesteld wordt van belasting. De bedrijfsopvolgingsregeling is een heet hangijzer. Politieke voorstanders proberen de regeling uit te breiden, terwijl tegenstanders de regeling juist proberen in te perken. Mijn collega is hier in een eerdere blog al op ingegaan. Moraal van het verhaal: de bedrijfsopvolgingsregeling kan weleens beperkt gaan worden in de toekomst. Bedenk daarom tijdig of u de onderneming wilt schenken. Het kan veel belasting schelen om van de bedrijfsopvolgingsregeling gebruik te maken zolang dat nog kan.

5 jaar

Een van de voorwaarden is dat de schenker vijf jaar voorafgaande aan de schenking ondernemer of eigenaar van de aandelen was. De onderneming die wordt geschonken moet daadwerkelijk een onderneming zijn. Beleggingen kunnen niet fiscaal vriendelijk worden geschonken. Het is mogelijk dat u in die vijf jaar bijvoorbeeld een andere onderneming hebt overgenomen. Het is ook denkbaar dat u een nieuwe activiteit hebt opgestart. Waarom is dat zo van belang? De vraag is of die onderneming dan ook fiscaal vriendelijk mag worden overgedragen. De Hoge Raad heeft eerder beslist dat als dit een uitbreiding van de bestaande onderneming is, dat deel ook fiscaal vriendelijk mag worden overgedragen. Naar mijn mening gaat dit ook op als het om een aparte bv gaat.

Een voorbeeld

Jan heeft al jaren een fietsenwinkel. In 2019 deed zich de kans voor om een andere fietsenwinkel over te nemen, een dorp verderop. Jan raakt echter op leeftijd en weet al dat hij in 2021 beide fietsenwinkels wil overdragen aan zijn zoon. Jan heeft voldoende vermogen privé opgebouwd en wil beide winkels graag schenken aan zijn zoon. Hij heeft begrepen dat dit nu nog fiscaal vriendelijk kan. De ene fietsenwinkel heeft Jan al jaren. De andere fietsenwinkel echter nog maar twee jaar. Zijn de beide fietsenwinkels één onderneming? Of is de in 2019 overgenomen fietsenwinkel een andere onderneming? Dit is afhankelijk van alle feiten en omstandigheden, maar zeer waarschijnlijk kan dit wel als één onderneming gezien worden. Jan mag dan beide fietsenwinkels fiscaal vriendelijk schenken aan zijn zoon.

Maar stel nu dat Jan een winkel had overgenomen die handelt in scootmobielen. De activiteiten zijn dan heel anders. Naar onze mening is dan veel eerder sprake van een andere onderneming. Voor dat deel is dan geen fiscaal vriendelijke schenking mogelijk.

Voordat u de onderneming gaat schenken, bedenk dan dus goed of de bedrijfsopvolgingsregeling wel volledig toegepast kan worden. Het kan u duur komen te staan. Raadpleeg daarom tijdig uw adviseur of neem contact op met Van Ree Finance Consultants. Wij zijn u graag van dienst!

Govert Meerkerk

mr. G.C. (Govert) Meerkerk
gmeerkerk@vanreefc.nl

Belastingadviseur