3 maart 2022

Begin 2021 heb ik een blog geschreven over de bedrijfsopvolgingsregeling (BOR). Met name voor familiebedrijven is dit een interessante regeling. De overdracht van de onderneming (via schenking of vererving) wordt niet of nauwelijks belast. De regeling gaat mogelijk tot het verleden behoren.

In mei 2020 is de zogenaamde Bouwstenennotitie geschreven over een nieuw belastingstelsel. Hierin zijn voorstellen gedaan tot (sterke) versobering van de huidige regeling. Uitgangspunt was dat de BOR in 2021 geëvalueerd zou worden door de Tweede Kamer.

De evaluatie is nog steeds bezig. Wel zijn er in 2021 Kamervragen gesteld aan de staatssecretaris over de BOR. Dit is gedaan naar aanleiding van een voorstel van het Register Belastingadviseurs (RB). Het RB pleit voor een aanpassing van de huidige regeling om te komen tot een eerlijkere belastingvrijstelling bij bedrijfsopvolging.

Eén van de voorstellen die het RB gedaan heeft, is om de 100%-vrijstelling voor ondernemingsvermogen te vergroten van circa € 1 miljoen tot € 5 miljoen. Daarnaast is het voorstel om het percentage van de vrijstelling voor het resterende ondernemingsvermogen te verlagen van 83% naar 50%.

Een belangrijke voorwaarde voor de toepassing van de BOR is de voortzettingsvereiste. De bedrijfsopvolger die de onderneming geschonken krijgt of erft, moet deze tenminste 5 jaar voortzetten. Door de gevolgen van de coronapandemie vreest een deel van de familiebedrijven echter dat zij die voortzettingseis niet halen. Er is voorgesteld is om deze eis te versoepelen.

In reactie op de Kamervragen heeft de staatssecretaris in november 2021 een brief gestuurd. Hierbij heeft hij aangegeven dat de afronding van de evaluatie gepland staat in het eerste kwartaal van 2022. Er zal onderzocht worden hoe de bedrijfsopvolgingsfaciliteiten kunnen worden verbeterd en oneigenlijk gebruik van de regeling kan worden tegengegaan, zodat de regeling wordt gebruikt waarvoor deze is bedoeld.

Er is dus nog geen duidelijkheid, maar dat biedt wel kansen!

Ik zou zeggen, wacht de evaluatie niet af en maak nu nog gebruik van de gunstige regeling. Het zal er naar verwachting niet beter op worden. De toepassing van de BOR is in iedere individuele situatie complex en onzeker. Het is van belang om de BOR vooraf met de Belastingdienst af te stemmen. Op dit moment is de doorlooptijd bij de Belastingdienst echter erg lang. Kom daarom nu in actie!

Denkt u na over bedrijfsopvolging? Wilt u niet voor verrassingen komen te staan en uw vermogen zo fiscaal voordelig mogelijk overdragen? Neem dan tijdig contact met één van onze specialisten op.

R. (Remko) van de Craats RB
Corporate Finance Adviseur / Belastingadviseur
rvdcraats@vanreefc.nl