30 april 2020

Toekomst

Bij het schrijven van deze blog zitten we nog midden in de intelligente lockdown. Nederland zit min of meer op slot. Het coronavirus houdt de gemoederen bezig. En de berichten over de gevolgen voor de economie worden steeds somberder. Een recessie lijkt onontkoombaar. Het is moeilijk om vooruit te kijken. Misschien overweegt u daarom wel om uw kinderen dit jaar geen contante schenking maar een schuldigerkenning (een schenking op papier) te doen.

Want wat zal de toekomst brengen? Nou, vrijwel zeker een vernieuwing van box 3 per 2022. En juist die vernieuwing kan grote gevolgen hebben voor de schuldigerkenning.

Rente

Bij een schuldigerkenning wordt veelal bepaald dat deze pas opeisbaar is bij het overlijden van de schenker. De schenker houdt hierdoor tijdens leven de beschikking over het vermogen. In deze onzekere tijd toch een aantrekkelijk gegeven. Jaarlijks betaalt de schenker 6% rente aan de begiftigde. Dat is een voorwaarde voor de aftrekbaarheid van de schuldigerkenning voor de erfbelasting.

Voordelen:

  • De rente is een vorm van belastingvrije vermogensoverheveling
  • Er kan worden bespaard door optimaal gebruik te maken van vrijstellingen en tariefschijven van de schenk- en erfbelasting.

Inkomstenbelasting

Op familieniveau is er meestal ook nog een jaarlijkse besparing van inkomstenbelasting. De begiftigde moet de schuldigerkenning voor de inkomstenbelasting jaarlijks aangeven in box 3. De schenker heeft voor hetzelfde bedrag een aftrek in box 3. Doordat de schenker meestal een groter box 3-vermogen heeft dan de begiftigde, levert dat op familieniveau een leuke besparing van inkomstenbelasting op. Deze besparing kan bij een schuldigerkenning van € 100.000 in het gunstigste geval oplopen tot maximaal € 1.227 per jaar.

Vanaf 2022 is dat verleden tijd. Zoals het er nu uitziet wordt de schuldigerkenning bij de begiftigde jaarlijks met 5,33% belast. De aftrek voor de schenker is nog maar 3,03%. Dezelfde schuldigerkenning levert de familie onder dezelfde omstandigheden vanaf 2022 een belastingnadeel op van € 626 per jaar:

Box 3 2020 2022
besparing ouder over de schuldigerkenning 1.600 1.000
belasting kind over de schuldigerkenning     373 1.626
op familieniveau: 1.227 626 -/-

Advies

Moet u dan maar geen schuldigerkenningen doen? Dat is niet gezegd. De schuldigerkenning leidt in principe nog steeds tot een besparing van erfbelasting. Daarentegen leidt de schuldigerkenning vanaf 2022 op familieniveau altijd tot een inkomstenbelastingnadeel.

Moraal van dit verhaal: schuldigerkenningen kunnen een prima instrument zijn om belasting te besparen. Maar vanaf 2022 is dat niet meer vanzelfsprekend. Daarmee kunt u nu alvast rekening houden. Zijn er plannen voor een schuldigerkenning? Laat dan even doorrekenen of dat plan werkelijk tot belastingbesparing leidt. Zoals steeds: ik ben daarbij graag van dienst.

B.W. (Wim) Boerman RB REP
Estate planner
wboerman@vanreefc.nl