Om belasting te besparen, verdiepen onze belastingadviseurs zich graag in uw persoonlijke en zakelijke situatie. Op basis daarvan komen ze met een voorstel voor de optimale fiscale structuur in uw situatie. En evenzeer: een structuur die het beste bij u past en waar u zich goed bij voelt. Hierdoor besparen wij u onaangename verrassingen bij uw belastingaangifte. Daar is een vooruitziende en frisse blik voor nodig.

Onze belastingadviseurs zijn aangesloten bij het Register Belastingadviseurs. Dit is de landelijke beroepsvereniging voor belastingadviseurs. Onze belastingadviseurs zijn goed op de hoogte van belangrijke ontwikkelingen in hun vakgebied. Voortdurend worden onze belastingadviseurs bijgeschoold. Hiervan is het belangrijkste doel: de belastingpositie van onze klanten voortdurend bewaken en waar nodig verbeteren. Van onze belastingadviseurs mag u dan ook een proactieve houding verwachten.

Belastingadvies is een veelomvattend begrip. Daarom kiezen wij voor specialisaties. Onze belastingadviseurs richten zich op bepaalde deelgebieden. De ene belastingadviseur is vooral bezig met inkomstenbelasting, de andere juist meer met vennootschapsbelasting. Erfbelasting bijvoorbeeld is een belastingsoort die weer heel andere kennis vraagt. Om welke belastingsoort het ook gaat, wij hebben de juiste adviseur hiervoor in huis. Uw belastingaangifte is in goede handen!

BRANCHES

Onze specialisten

 • Arjan Van Der Bok

  mr. A.A. (Arjan) van der Bok RB MB MFP

  Fiscaal directeur | Belastingadviseur | Financieel planner

 • Wim Boerman

  B.W. (Wim) Boerman RB REP

  Belastingadviseur/Juridisch adviseur

 • Wim van Vliet

  mr. W. (Wim) van Vliet RB RV

  Directeur HR en Financiën

 • Johan de Bruin

  mr. J. (Johan) de Bruin RB

  Belastingadviseur Medewerker

 • Govert Meerkerk

  mr. G.C.(Govert) Meerkerk

  Belastingadviseur

 • Remko van de Craats

  R. (Remko) van de Craats RB

  Belastingadviseur/Corporate Finance Adviseur

 • A. (André) van de Weerd RB

  Aangifte adviseur