26 april 2021

Meten is weten; de inzet van data

Meten is weten, luidt een oud gezegde. Meer en meer willen we beslissingen onderbouwen met verzamelde gegevens (DATA).  Het verzamelen van data gebeurt overal en vaak zijn we ons er niet eens van bewust dat het gebeurt. Data gebruiken we om te leren, te analyseren, te beredeneren of om te anticiperen. Inmiddels beginnen in de dikke Van Dale al 355 woorden met data. Ook in de Automotive heeft het begrip ‘data’ de afgelopen jaren een enorme vlucht genomen. We willen zoveel mogelijk digitaliseren om de klant zo optimaal mogelijk van dienst te kunnen zijn.

Deze blog gaat over hoe we de bedreigingen van data kunnen minimaliseren, maar met name ook hoe we kansen kunnen benutten.

Bedreiging?

Data is gewild, want data vertegenwoordigt steeds meer waarde. Gevolg is dat hackers en criminelen alles op alles zetten om het in handen te krijgen. Cybercrime komt inmiddels vaker voor dan fietsendiefstal. Het datalek dat de afgelopen maand de gemoederen in de automotive flink bezig hield is geen unicum. Ook andere branches en de overheid zijn met enige regelmaat de dupe. Data moet dus goed beveiligd zijn. Niet voor niets is sinds 2018 de wet Algemene Verordening Gegevensverwerking van kracht. Op KVK.nl, op de website van brancheorganisaties, en ook op onze website vindt u checklists, waarmee u uw autobedrijf langs de AVG meetlat kunt leggen. Daar kunt u lezen wat u moet doen om ervoor te zorgen dat verlies van persoonsgegevens wordt voorkomen.

Kansen voor de automotive

Data is onmisbaar in een klantgerichte en efficiënte bedrijfsvoering. Het kan inzichten opleveren die de bedrijfsvoering flink kunnen verbeteren. Wanneer is de auto van uw klant weer toe aan onderhoud? Of wanneer is uw klant weer toe aan een nieuwe auto? Past u uw inkoopgedrag aan door verwachtingen op te stellen voor verkopen? Er zijn autobedrijven die dagelijks de occasionmarkt monitoren aan de hand van verschillende parameters. Allemaal voorbeelden van eindeloze mogelijkheden en kansen die data met zich meebrengen. Het gebruik van realtime data kan bovendien zorgen voor meer financieringsruimte. Op basis van parameters als courantheid en marktwaarde, krijgt een financier een veel beter beeld de waarde van het onderpand en kan wellicht een hogere financiering aanbieden. Het bezitten en verzamelen van data geeft grip op de business. Het geeft de mogelijkheid om data gedreven te werken.

Data-analyse voor automotive

Wij verzorgen voor veel klanten in de automotive de jaarrekeningcontrole. Hierbij analyseren we allerlei bedrijfsgegevens. Doordat onze cliënten, maar ook serviceorganisaties steeds meer data kunnen aanleveren, richten we ons ook steeds meer op data-analyse. We gaan data van verschillende aanbieders met elkaar vergelijken. Zo leggen we verbanden tussen legio van gegevens. Verbanden die eerder niet gelegd konden worden, zorgen nu voor verrassende inzichten en brengen ook snel de afwijkingen in beeld. De afwijkingen worden gefilterd en in onze controle kunnen we ons vervolgens richten op het geselecteerde deel in de data die een risico op een fout met zich meedragen. Zo leggen we bijvoorbeeld RDW mutatiebestanden naast de in- en verkopen van het autobedrijf en leggen we de RDW standen per ultimo boekjaar naast de opgave van de voorraden. Daarmee worden onze controles diepgaander en efficiënter. Dat is wat wij bij Van Ree Accountants noemen: helder, bruisend en vernieuwend.

Wilt u meer weten? Neem gerust contact met ons op.

E. (Evert) aan het Rot
eahrot@vanreeacc.nl