17 maart 2023

De aangifte inkomstenbelasting 2022 is weer klaargezet door de Belastingdienst. We kunnen dus weer aan de slag. De Belastingdienst weet al veel van u, maar ik heb nog wel wat tips waarop u kunt letten bij de aangifte.

WOZ-waarde woning

Zorg ervoor dat u de juiste WOZ-waarde invult in de aangifte. Voor het jaar 2022 is de peildatum 1 januari 2021 van belang. Heeft u bezwaar gemaakt en is daardoor uw WOZ-waarde veranderd? Vul dan de waarde na bezwaar in.

Belastingrente voorkomen

Doet u voor 1 april 2023 aangifte? Dan kunt u belastingrente van 4% voorkomen, omdat u voor 1 juli 2023 bericht ontvangt van de Belastingdienst. Stuurt u de aangifte na 1 april 2023 in en weet u dat u inkomstenbelasting moet betalen, dan is het verstandig om een voorlopige aanslag aan te vragen. Zo voorkomt u belastingrente

Fiscale partner en optimale verdeling

Heeft u een partner en bent u ook volgens de Belastingdienst een fiscale partner? Doe dan gezamenlijk aangifte. Zo kunt u de volgende posten optimaal verdelen:

  • Hypotheekrenteaftrek eigen woning
  • Giften
  • Zorgkosten
  • Belastbaar rendement in box 3

Voorheen was het meestal gunstig om de aftrek inzake de eigen woning toe te delen aan de meestverdienende partner. Omdat de hypotheekrenteaftrek stapsgewijs wordt beperkt, kan het voordelig zijn om de posten in verband met de eigen woning toe te rekenen aan de minstverdienende partner. Aangezien de hypotheekrente in de aangifte inkomstenbelasting 2022 maar tegen maximaal 40% mag worden afgetrokken en niet meer tegen het hoogste tarief.

Verdeling posten box 3

Naar aanleiding van het arrest van 24 december 2021 van de Hoge Raad heeft het Ministerie van Financiën rechtsherstel geboden. Hierbij wordt het vermogen verdeeld in de volgende drie categorieën met een verschillend rendementspercentage voor het jaar 2022:

  • Spaargeld – 0.00 %
  • Overige bezittingen – 5,53 %
  • Schulden – 2,28%

Let er wel op dat u het vermogen in de juiste categorie vermeldt. Een juiste toerekening kan een te hoge of te lage belastingberekening voorkomen. Is het oude systeem voor de berekening van belastingheffing in box 3 voordeliger, dan kan deze nog worden toegepast in 2022.

Geen aangiftebiljet ontvangen?

Heeft u geen aangiftebiljet ontvangen? U kunt alsnog aangifte inkomstenbelasting over 2022 doen. Wellicht ontvangt u nog een teruggave doordat uw situatie veranderd is in het afgelopen jaar. Weet u dat u moet betalen? Dan bent u verplicht om aangifte te doen, ook al bent u niet uitgenodigd om aangifte te doen.

Er is nog veel meer mogelijk om de aangifte inkomstenbelasting 2022 zo volledig mogelijk in te vullen.  Ik sta u graag ten dienste om u meer duidelijkheid te geven over de mogelijkheden!

A. (André) van de Weerd RB
Aangifte Adviseur
avdweerd@vanreefc.nl