16 februari 2021

Margeregeling

Een bijzondere regeling voor de omzetbelasting is de margeregeling. De margeregeling is van toepassing op de levering van gebruikte goederen, kunstvoorwerpen, voorwerpen voor verzamelingen of antiek. Ook voor de automotive is de margeregeling van toepassing. Helaas zien we in de praktijk dat de margeregeling in lang niet alle situaties goed wordt toegepast. In deze blog ga ik in op de vraag wie deze regeling kan toepassen en welke voorwaarden hierop van toepassing zijn. In een volgende blog zal ik meer ingaan op mogelijke valkuilen.

Marge

Normaliter is bij de verkoop van producten over de gehele waarde omzetbelasting verschuldigd (uitgezonderd vrijstellingen en 0% tarief). Indien sprake is van de margeregeling werkt dit anders. In dat geval wordt de omzetbelasting berekend over de marge. Praktisch gezegd dus de verkoopprijs minus de inkoopprijs.

Belastingplichtige

De margeregeling kan slechts worden toegepast door de wederverkoper (anders gezegd: de handelaar). De wederverkoper is de ondernemer in de automotive wiens activiteiten geheel of gedeeltelijk bestaan uit de wederverkoop van gebruikte goederen, kunstvoorwerpen, voorwerpen voor verzamelingen of antiek. Dat betekent ook dat de margeregeling alleen op deze goederen van toepassing kan zijn. Daaronder worden ook vervoermiddelen begrepen. Is dan vervolgens op elke transactie de margeregeling van toepassing? Nee! De margeregeling is een uitzondering en van toepassing in specifieke situaties. Het moet dan gaan om goederen die zonder btw zijn ingekocht. Praktisch betekent dit dat de goederen eerder moeten zijn gebruikt door een niet aftrekgerechtigde leverancier, een particulier bijvoorbeeld.

Voorbeeld:  u koopt in uw autobedrijf een auto met btw in, dan dient deze auto ook inclusief btw verkocht te worden. De margeregeling is hierop niet van toepassing. Koopt u echter een auto in die onder de margeregeling valt? Dan is het wel mogelijk om te kiezen voor verkoop met btw. Lees daarover meer in deze blog.

Verplichtingen

Als de margeregeling van toepassing is, betekent dit een aantal verplichtingen voor de wederverkoper.

  • De margegoederen moet gescheiden worden geadministreerd van de inkoop en verkoop van andere goederen.
  • De omzetbelasting mag niet op de factuur worden vermeld. In plaats daarvan vermeldt u op de factuur: bijzondere regeling – gebruikte goederen.
  • Bij aankopen van € 500 of meer moet een inkoopverklaring opgesteld en ondertekend worden door de wederverkoper en de verkoper. Dit geldt niet als de verkoper een factuur uitreikt. Een afschrift van de uitgereikte inkoopverklaring moet bij de administratie worden bewaard.

Globalisatiemethode

Standaard wordt de marge per individueel goed bepaald. Voor veel goederen is echter bepaald dat dit per tijdvak in plaats van per individueel goed bepaald wordt. Deze regeling heet de globalisatiemethode. De globalisatiemethode is van toepassing verklaard op een aantal specifieke sectoren, waaronder automotive. Het is daarom voor autobedrijven niet toegestaan de marge per auto te berekenen, tenzij hiervoor een schriftelijk kennisgeving is gedaan aan de inspecteur. Deze individuele toepassing gaat dan in vanaf het kalenderjaar na de kennisgeving. Daarbij geldt als voorwaarde dat de keuze dan voor alle goederen en voor ten minste vijf jaar geldt.

Advies over de margeregeling

De margeregeling kent veel bijzondere toepassingen. Stel nu dat u een voor de btw nagenoeg nieuwe auto uit een EU-land koopt van een particulier, is de margeregeling dan van toepassing? En welke risico’s en aandachtspunten spelen nog meer bij de margeregeling voor u als ondernemer in de automotive? In een volgende blog over de margeregeling ga ik hier verder op in. Schroom echter niet contact met ons op te nemen met uw vragen. Als specialist in de automotive branche bij Van Ree Finance Consultants sta ik u graag bij.

G. (Govert) Meerkerk
Belastingadviseur
gmeerkerk@vanreefc.nl