12 augustus 2020

Overdracht via BOR

Veel ondernemingen worden bij leven van de ondernemer verkocht aan de kinderen. En bij overlijden van deze ondernemer erven de kinderen een zak geld, waarover fors erfbelasting en inkomstenbelasting verschuldigd is. Lucratief is een route, waarbij de ondernemer zijn onderneming (deels) bij leven aan zijn kinderen schenkt met toepassing van de bedrijfsopvolgingsregeling (BOR). De winst-aangroei na die schenking gaat dan rechtstreeks naar de kinderen. Mooi is het feit, dat de overdracht van aandelen bij leven aan kinderen, die daarvoor drie jaar bij de onderneming werkten, en daarna nog vijf jaar blijven werken, fiscaal erg voordelig kan. En dat werken hoeft maar een paar uur per maand te zijn.

Voordeel BOR

Het voordeel bestaat uit twee delen: een voordeel in de erf/schenkbelasting en in de inkomstenbelasting. Winstreserves en stille reserves kunnen zonder inkomstenbelastingheffing worden geschonken (uitstel van belastingheffing naar de (verre) toekomst). Daarnaast is de eerste € 1.102.209 ondernemersvermogen volledig vrijgesteld van erf/schenkbelasting en het meerdere voor 83% (voorkomen van belastingheffing). Zo kan vermogensoverheveling van ouders naar kinderen met bijzonder weinig belasting plaats vinden.

Aandeel tijdelijk kopen

Maar wat als een kind eigenlijk helemaal geen ondernemer wil worden en als die onderneming eigenlijk door een van de andere kinderen wordt geleid? Dan kan het handig zijn, dat na die vijf jaar wachttijd het ondernemende kind de aandelen van zijn broer of zus, die geen ondernemer willen of kunnen zijn, koopt. Als het verkopende kind zijn aandeel in een BV heeft, kan ook dan belastingheffing worden doorgeschoven.

Aandachtspunten schenking

Zo’n schenkingstraject heeft wat aandachtspunten. Zo is een juridische splitsing van de holding van de overdragende ondernemer handig om een holdingstructuur voor de kinderen te realiseren. Ook dient een voor de familie en voor de fiscus acceptabele waarde te worden bepaald. En last but not least: welke afspraken leg je binnen de familie vast ter voorkoming van toekomstige conflictsituaties in een aandeelhoudersovereenkomst en in een zogenaamd “familiestatuut”.

Kritiek op faciliteiten

Momenteel leeft de al langer spelende kritiek vanuit de politiek op deze fiscale faciliteit weer op vanuit een aantal arresten over BV’s met veel vastgoed. Zijn dit voor de BOR beleggers of ondernemers? Beleggers mogen de BOR niet toepassen en ondernemers wel. De BOR zou een ongerechtvaardigde bevoordeling van ondernemers zijn. Terwijl ondernemers de liquiditeit veelal niet kunnen missen, maar nodig hebben voor financiering van werkkapitaal of investeringen. Ook in de ons omliggende landen zijn vergelijkbare regelingen.

Advies

Daarom ben ik voorstander van handhaven van de huidige faciliteiten. Wacht echter niet af, maar onderneem actie voor het mogelijk te laat is. Neem voor informatie over uw mogelijkheden contact op met onze corporate finance specialisten.

Mr. W. (Wim) van Vliet RB RV
Corporate Finance specialist
Van Ree Finance Consultants BV