Veel ondernemingen worden al bij leven van de ondernemer verkocht aan de kinderen. Bij overlijden van deze ondernemer erven de kinderen dan een zak geld, waarover fors erfbelasting en inkomstenbelasting verschuldigd is. Wij zijn veelvuldig betrokken bij een lucratieve route, waarbij de ondernemer zijn onderneming (deels) bij leven aan zijn kinderen schenkt. De winstaangroei na die schenking gaat dan rechtstreeks naar de kinderen zonder dat hierover belasting geheven wordt.

De overdracht van aandelen bij leven van de ondernemer aan zijn kinderen kan fiscaal erg voordelig. Het voordeel is tweeledig: een voordeel in de erf/schenkbelasting en een voordeel in de inkomstenbelasting. Winstreserves en stille reserves kunnen zonder inkomstenbelastingheffing worden geschonken, waardoor de belastingheffing daarover een generatie wordt uitgesteld. Daarnaast is een groot bedrag volledig vrijgesteld van erf/schenkbelasting en het meerdere voor een wettelijk vastgesteld percentage. Hierdoor wordt substantieel belastingheffing voorkomen. Door schenking van ondernemingsvermogen kan vermogensoverheveling van ouders naar kinderen zodanig plaatsvinden dat hierover bijzonder weinig belasting geheven wordt.

Wat is van belang:

 • De vrijstellingen gelden alleen voor ondernemingsvermogen, dus niet voor beleggingsvermogen.
 • U bezit (de aandelen in) de over te dragen onderneming ten minste vijf jaar en er wordt vijf jaar een materiële onderneming gedreven.
 • Uw kind werkt ten minste drie jaar voor de onderneming. Dat hoeft maar een paar uur per maand te zijn.
 • Uw kind blijft ten minste vijf jaar eigenaar van (de aandelen in) de onderneming en de materiële onderneming moet ten minste vijf jaar in stand blijven.

Maar wat te doen als een kind eigenlijk helemaal geen ondernemer wil worden en als die onderneming eigenlijk door een van de andere kinderen wordt geleid? Dan kan het handig zijn dat na een wettelijke bepaalde wachttijd het kind dat de onderneming drijft de aandelen van zijn broer of zus, die geen ondernemer wil of kan zijn, koopt. Ook in deze situatie kan de belasting worden doorgeschoven mits het verkopende kind zijn aandeel in een BV heeft.

Zo’n schenkingstraject heeft verschillende aandachtspunten. Zo is een juridische splitsing van de holding van de overdragende ondernemer handig om een holdingstructuur voor de kinderen te kunnen realiseren. Ook dient een voor de familie en voor de fiscus acceptabele waarde te worden bepaald. En last but not least: welke afspraken binnen de familie leg je vast in een aandeelhoudersovereenkomst en in een zogenaamd “familiestatuut”, ter voorkoming van toekomstige conflictsituaties. Neem voor informatie over uw mogelijkheden contact op met onze specialisten.

BRANCHES

Onze specialisten

 • Wim van Vliet

  mr. W. (Wim) van Vliet RB RV

  Directeur HR en Financiën

 • Wim Boerman

  B.W. (Wim) Boerman RB REP

  Belastingadviseur/Juridisch adviseur

 • Johan de Bruin

  mr. J. (Johan) de Bruin RB

  Belastingadviseur Medewerker

 • Remko van de Craats

  R. (Remko) van de Craats RB

  Belastingadviseur/Corporate Finance Adviseur