30 maart 2023

Bij een echtscheiding moet veel geregeld worden. Waar gaan de kinderen naartoe? Wie krijgt het huis? Hoe zit het met de partneralimentatie? Als u ondernemer bent speelt ook nog de volgende vraag: Is mijn bedrijf ook onderdeel van de scheiding en zo ja, hoe bepaal ik de waarde van mijn bedrijf?

In deze blog wil ik vooral ingaan wat de gevolgen zijn voor u als ondernemer.

Het is belangrijk om te weten of u in gemeenschap van goederen getrouwd bent of op basis van huwelijkse voorwaarden.

Gemeenschap van goederen

Als u voor 1 januari 2018 in gemeenschap van goederen bent getrouwd, dient het vermogen bij echtscheiding gelijkelijk verdeeld te worden. Er kunnen een aantal uitzonderingen zijn. Denk bijvoorbeeld aan vermogen dat uit een erfenis is ontvangen of een schenking met een privé-clausule. Als er verder geen huwelijkse voorwaarden zijn opgenomen die anders bepalen, wordt het vermogen van de onderneming gelijkelijk verdeeld.

Wanneer de huwelijksdatum na 1 januari 2018 ligt, dan is er sprake van beperkte gemeenschap van goederen. Het vermogen dat u voor het huwelijk bezat blijft in beginsel privé. Alleen het vermogen dat tijdens het huwelijk is opgebouwd dient gelijkelijk verdeeld te worden, tenzij dit is uitgesloten met huwelijkse voorwaarden.

Onderneming opgericht voor aangaan huwelijk

Een onderneming die voor het huwelijk was opgericht valt buiten de beperkte gemeenschap van goederen. De ex-partner heeft echter wel recht op een vergoeding voor de werkzaamheden die gedaan zijn, tenzij dit al niet tijdens het huwelijk op een andere manier is verrekend.

Onderneming opgericht na aangaan huwelijk

Als de onderneming gestart is na de huwelijksdatum valt het vermogen volledig binnen de beperkte gemeenschap van goederen. Het opgebouwde vermogen is gemeenschappelijk bezit en dient gelijkelijk verdeeld te worden. Dit kan wel voorkomen worden door het opstellen van huwelijkse voorwaarden.

Huwelijkse voorwaarden

U kunt voorafgaand of tijdens het huwelijk huwelijkse voorwaarden laten opmaken. Dit gebeurt bij de notaris. Hierin worden afspraken gemaakt over de verdeling van het inkomen en het vermogen bij scheiding. Als er sprake is van een periodiek verrekenbeding is het wel van belang om dit jaarlijks te laten plaatsvinden.

Waardebepaling onderneming bij echtscheiding

Als vaststaat dat de (waarde van de aandelen van de) onderneming verdeeld moet worden, dient de waarde van de onderneming te worden bepaald. Binnen de waardebepaling van de onderneming, maakt goodwill deel uit van de totale waarde. Ook moet er rekening worden gehouden met eventuele latente belastingclaims.

Het waarderen van de onderneming is specialistisch werk. Afhankelijk van de uitgangspunten en waarderingsmethodiek kunnen er grote verschillen ontstaan in de waardering van de onderneming.

Het is echter de vraag of er sprake is van op geld waardeerbare goodwill. In een volgend blog zal ik hier verder op ingaan.

De specialisten van Van Ree hebben ruime ervaring in het waarderen van ondernemingen. Moet uw onderneming gewaardeerd worden? Neem dan gerust met mij of met één van mijn collega’s contact op.

R. (Remko) van de Craats RB
Corporate Finance Adviseur | Belastingadviseur
rvdcraats@vanreefc.nl