Hoeveel is uw bedrijf waard? Hoeveel geld zou u moeten bieden voor een onderneming die u wilt overnemen? Welk bedrag is er gemoeid met een management buy-out? Vragen waarbij het draait om de waarde van een onderneming.

Waardebepaling bedrijf

Van Ree Finance Consultants BV geeft u graag en deskundig advies. Wij zijn specialisten in waardebepaling. Er kunnen allerlei redenen zijn om een bedrijf te laten waarderen. Dat kan zijn bij aankoop van een aan u aangeboden bedrijf, maar ook ter voorbereiding van de verkoop van uw bedrijf. Ook bij een beoogde werknemersparticipatie is een waardering van groot belang. Door samen met u over de toekomstige geldstromen en het benodigde werkkapitaal na te denken alsook over de factoren die daarop van invloed zijn, ontstaat veel inzicht in de “drivers” van de onderneming.

Bij onze aanpak volgen wij altijd een standaard methode; hierdoor bent u verzekerd van een grondig onderzoek. Wij analyseren de geldstromen, de investeringen en het werkkapitaal in de laatste vier jaar. Van daaruit trekken wij de lijnen door naar de toekomst, waarbij wij ook uw visie op de ontwikkeling van de onderneming betrekken. Dit leidt tot een betrouwbare bedrijfswaardering. Daarmee beschikt u over een goed uitgangspunt voor de prijsonderhandelingen.

Bedrijfsovername advies

Regelmatig worden wij als deskundige ingeschakeld bij bedrijfsovername trajecten, Een aantal van deze trajecten betreft overnames door een management buy-out of een management buy-in. Recentelijk zijn wij betrokken geweest bij de volgende trajecten:

 • Waardering en aan- of verkoopbegeleiding van diverse autobedrijven
 • Waardering van huisartsenpraktijken ten behoeve van toe- en uittreding en overnames
 • Second opinion waardering en participatieplan bij een architectenkantoor
 • Waardering van notariskantoren ten behoeve van toe- en uittredingen en een beoogde fusie
 • Waardering van metaalbewerkingsbedrijven ten behoeve van schenking van aandelen aan kinderen
 • Waardering ten behoeve van bedrijfsopvolging in de familiesfeer van een handel in bouwmaterialen
 • Waardering ten behoeve van onteigening door een gemeente van een boekhandel/rookwarendetailhandel en van een rijsttafelproduktendetailhandel
 • Waardering en aankoopbegeleiding van installatiebedrijven
 • Second opinion waardering van een installatiebedrijf ten behoeve van een ruziesplitsing
 • Waardering van de onderneming van binnenvaartschippers en een baggerbedrijf met zandhandel
 • Waardering van IT bedrijven i.v.m. uitkoop van aandeelhouders en overname door een concurrent
 • Waardering van commerciële laboratoria in de agrisector ten behoeve van een mogelijke fusie

BRANCHES

Onze specialisten

 • mr. W. (Wim) van Vliet RB RV

  mr. W. (Wim) van Vliet RB RV

  Algemeen directeur/partner

 • mr. drs. G.J. (Gerlof) de Jong RA

  mr. drs. G.J. (Gerlof) de Jong RA

  Directeur/partner