6 april 2021

17 maart jl. was het weer tijd voor de verkiezingen voor de Tweede Kamer. De opkomst was met 82,6% het hoogste sinds 1986. Verschillende partijen hebben zich in het verkiezingsprogramma ook gericht op de kinderopvangbranche. Hoewel de formatie nog in de verkenningsfase is, verwachten wij dat de standpunten van partijen invloed gaan hebben op de kinderopvangbranche.

Verandering in financiering

Als we de verkiezingsprogramma’s van de grote politieke partijen er op naslaan, blijkt dat er diverse partijen zijn die willen sleutelen aan de financiering van de kinderopvang. Zo komt het alternatief langs om kinderopvang voor ouders kosteloos te maken. Dit al dan niet gecombineerd met een meer directe vorm van financiering. Zoals dat op dit moment bijvoorbeeld ook gebeurt in de onderwijssector. D66 pleit bijvoorbeeld voor één wet op funderend onderwijs om de samenwerking tussen kinderopvang, basisscholen en middelbare scholen makkelijker te maken. Daarnaast zou er één gezamenlijke inspectie voor onderwijs en opvang moeten komen. Dit om aan te sluiten bij de doorlopende leerlijn van het kind.

Kwalitatieve aspecten kinderopvang

Naast de financiering wordt ook aandacht besteed aan de kwalitatieve aspecten binnen kinderopvang en onderwijs. Zo is de VVD bijvoorbeeld voor een verlaging van de leerplichtige leeftijd van 5 naar 4 jaar. Daarnaast wil de VVD basisscholen verplichten om buitenschoolse opvang te faciliteren als er is sprake is van wachtlijsten bij andere aanbieders. D66 pleit voor samenvoeging van opvang, voorschoolse educatie en peuterspeelzaal. Daarbij zou gespecialiseerd personeel ingezet moeten worden, gericht op ontwikkelingsachterstanden en -voorsprongen. Het CDA bekijkt het van een andere kant. Deze partij meent dat basisscholen meer gestimuleerd moeten worden om een groep 0 te starten. Kortom: als deze plannen doorgevoerd worden, zullen er veel praktische wijzigingen optreden in de kinderopvang, buitenschoolse opvang en peuterspeelzaal.

Integratie onderwijs en kinderopvang

Zoals het er nu uitziet kijkt de politiek dus naar verdere integratie van onderwijs en kinderopvang. Deze trend is natuurlijk al langer geleden ingezet met de komst van IKC’s. Als de plannen die nu voorliggen tot uitvoer komen, gaat dit grote gevolgen hebben voor de branche. De adviseurs van Van Ree Accountants hebben ruime ervaring in zowel de kinderopvangbranche als het (primair) onderwijs en denken graag met u mee. Bij verdergaande integratie van deze branches is onze specialisatie daardoor ook van nog meer toegevoegde waarde. Zo hebben wij al de nodige ervaring met de controle van rechtmatigheidsaspecten in het primair onderwijs. Die ervaring is mogelijk in de nabije toekomst van grote waarde voor de kinderopvangbranche.

Wij publiceerden een drieluik waarin verschillende aspecten rondom de samenwerking tussen kinderopvang en primair onderwijs naar voren komen:

  1. samenwerkingsvormen
  2. organisatorische aandachtspunten
  3. fiscale aandachtspunten

Naar verwachting zal een politiek traject voor de wijziging van de hoogte of systematiek van de financiering van kinderopvanginstellingen enige jaren duren. Wij zijn benieuwd naar de ontwikkelingen en houden u graag op de hoogte!
Neem gerust contact met ons op als er vragen zijn.

M. (Marco) Mulder
mmulder@vanreeacc.nl

tel. 038-3032140

 

A. (Arjen) van der Plas RA MSc

A. (Arjen) van der Plas
avdplas@vanreeacc.nl

tel. 0172-782130

 

PS: de Brancheorganisatie Kinderopvang heeft in een reeks nieuwsberichten de verkiezingsprogramma’s van de grotere partijen geanalyseerd.