23 januari 2021

Om ons heen zien we steeds meer onderwijsinstellingen die een nauwe samenwerking aangaan met een kinderopvang. De gezamenlijke organisatie presenteert zich dan als een integraal kindcentrum (IKC) waar kinderen van 0 tot 13 jaar zich langs één doorgaande ontwikkellijn opgroeien. In 2019 profileerde al bijna een kwart van de scholen met kinderopvang zich als een IKC. Dit is een stijging van tien procent ten opzichte van 2016, zo blijkt uit een onderzoek van Oberon. Uit een peiling van de PO-Raad bleek dat circa tachtig procent van de schoolbesturen plannen heeft om een IKC te starten.

Samenwerking

Het doel van een samenwerking tussen een onderwijsinstelling en een kinderopvang bestaat uit twee delen. Enerzijds wordt door de samenwerking een doorgaande leerlijn gerealiseerd. Anderzijds zorgt een betere samenwerking voor het verminderen van personeelstekorten en een lagere werkdruk.

Wet- en regelgeving

Schoolbesturen geven echter aan dat de wet- en regelgeving in de weg staat om een nauwe samenwerking met een kinderopvang aan te gaan en zodoende een IKC te vormen. Uit de peiling van de PO-Raad blijkt dat 47% van de schoolbesturen (nog) niet voor een IKC kiest vanwege de beperkingen van de huidige wet- en regelgeving. 71% geeft zelfs aan het onmogelijk te vinden om een samenwerking aan te gaan.

Drie aandachtspunten

Bij samenwerking tussen onderwijs en kinderopvang komt dus heel wat kijken. Wij informeren u graag in de vorm van een drieluik. Daarom publiceren wij achtereenvolgens drie artikelen over de belangrijkste aandachtspunten. De artikelen behandelen

  1. samenwerkingsvormen     (26 januari 2021)
  2. organisatorische aandachtspunten    (5 februari 2021)
  3. fiscale aandachtspunten   (12 februari 2021)

Heeft u vragen? Neem gerust contact met ons op via info@vanreeaccountants.nl of bel 0343-415940

Meer nieuwsitems