15 juni 2023

Het is alweer ruim een half jaar geleden dat ik voor het laatst een blog heb geschreven over de huidige bedrijfsopvolgingsregeling (BOR) en de doorschuifregeling (DSR). U denkt misschien bij uzelf: Gaat het nog wel gewijzigd worden?

Voorgenomen wijzigingen BOR en DSR

De Minister van Financiën heeft op 28 april 2023 de voorjaarsnota gedeeld. Hierin zijn ook maatregelen opgenomen ten aanzien van de bedrijfsopvolgingsregeling, alsmede de doorschuifregeling die in de inkomstenbelasting van toepassing is.

Verlaging vrijstellingspercentage BOR

In 2023 is de vrijstelling voor schenk- en erfbelasting als volgt opgebouwd:

  • de waarde van de onderneming tot en met € 1.205.871 is voor 100% vrijgesteld;
  • de waarde van de onderneming die de € 1.205.871 te boven gaat is voor 83% vrijgesteld.

Over de resterende waarde is schenk- of erfbelasting verschuldigd.

De verwachting is dat met ingang van het jaar 2025 de opbouw anders zal zijn. De verwachting is dat:

  • de waarde van de onderneming tot en met € 1.500.000 is voor 100% vrijgesteld;
  • de waarde van de onderneming die de € 1.500.000 te boven gaat is voor 70% vrijgesteld.

Verhuurd vastgoed bij BOR wordt beleggingsvermogen

Uit de voorjaarsnota is op te maken, dat de aan derden verhuurde onroerende zaken niet meer zullen kwalificeren als ondernemingsvermogen.

Aanpassing bezits- en voortzettingseis, afschaffing dienstbetrekkingseis

Om in aanmerking te komen voor de BOR en de DSR gelden een bezits- en voorzettingseis. Dit houdt in dat schenker dan wel erflater de onderneming minimaal 5 jaar voor de schenking en één jaar voor het overlijden moet bezitten. De verkrijger moet de onderneming minimaal 5 jaar na de verkrijging voortzetten. Deze termijnen worden in bepaalde gevallen versoepeld of worden juist verscherpt om misbruik te voorkomen. Verder wordt aangekondigd dat de eis bij schenking dat de verkrijger minimaal 3 jaar in dienst moet zijn, wordt afgeschaft.

Bereid u tijdig voor!

Een bekend spreekwoord luidt: Van uitstel komt afstel! Wellicht denkt u, zou dit ook voor de BOR gelden? Ik denk het niet!  De voorgestelde aanpassingen worden voor het zomerreces 2023 aan de Tweede Kamer voorgesteld. Ik verwacht dat er op Prinsjesdag meer bekend zal worden. De verwachting is dat de wijzigingen pas per 2025 ingaan. Onze ervaring is dat opvolgingstrajecten enige tijd in beslag nemen om voor te bereiden en uit te voeren. Laat u niet verrassen door de Minister die op Prinsjesdag toch nog wijzigingen voorstelt die misschien al ingaan per 2024.

Samen met mijn collega’s ben ik u graag van dienst!

R. (Remko) van de Craats RB
Corporate Finance Adviseur / Belastingadviseur
rvdcraats@vanreefc.nl