26 oktober 2022

Vlak voor Prinsjesdag heb ik een blog over de huidige bedrijfsopvolgingsregeling (BOR) geschreven. Ik schreef dat op Prinsjesdag waarschijnlijk bekend zou worden gemaakt dat de BOR beperkt wordt. Wat zegt het Belastingplan 2023 over de bedrijfsopvolging?

Bedrijfsopvolging in het Belastingplan 2023

Tijdens Prinsjesdag is duidelijk geworden dat er nog geen nieuwe regeling is opgenomen in de belastingplannen over 2023. Dat vond ik wel opmerkelijk. Betekent dit dat we weer kunnen overgaan tot de orde van de dag? Zeker niet! Er dreigen toch wel aanpassingen. Volgens de Miljoenennota zal de BOR volgend jaar wel worden aangepast. Verhuurd vastgoed zal bij voorbaat niet meer kwalificeren als ondernemingsvermogen. De BOR kan daarvoor niet worden ingeroepen.

Welke wijzigingen binnen de BOR zijn voorgesteld

In de Bouwstenennotitie van 2020 zijn voorstellen opgenomen. In juni 2022 hebben Tweede Kamerleden van Groenlinks en PvdA een initiatiefwetsvoorstel ingediend. Recent is er een aangepast wetsvoorstel ingediend. De voorgestelde wijzigingen zijn als volgt:

  • 25% van de waarde van ondernemingsvermogen is vrijgesteld (nu nog 83% met 100% voor de eerste € 1.134.403)
  • Maximumvrijstelling van € 5.000.000
  • Kleine aanmerkelijk belang pakketten worden uitgezonderd (bij een belang kleiner dan 5%)
  • Geen vrijstelling of doorschuifregeling meer voor de inkomstenbelasting
  • Verhuurd vastgoed wordt aangemerkt als beleggingsvermogen (aan derden verhuurd vastgoed)

Het is dus nog steeds niet duidelijk wat de toekomst gaat brengen. Wel heeft het kabinet aangekondigd dat ze in november 2022 met een voorstel willen komen om verhuurd vastgoed standaard aan te merken als beleggingsvermogen. Reden te meer om goed na te denken over de toekomst van uw onderneming.

Ik begrijp dat u als ondernemer een belastingaanslag wilt voorkomen bij bedrijfsopvolging. Vaak moet dit geld immers uit het familiebedrijf gehaald worden om deze belastingaanslag te kunnen betalen. Met de BOR kan het te betalen belastingbedrag fors beperkt worden. Hiertoe dient de onderneming wel de goede structuur te hebben. Dit kost wel tijd. Wij helpen u graag! Neem contact op met mij of één van mijn collega’s.

R. (Remko) van de Craats RB
Corporate Finance Adviseur / Belastingadviseur
rvdcraats@vanreefc.nl