13 december 2023

Met het verschijnen van het Belastingplan 2024 kregen we onder meer het verdwijnen van de giftenaftrek in de vennootschapsbelasting (VPB) cadeau. Daarover schreven we al eerder. Direct gingen er stemmen op dat dit een slecht plan zou zijn. De Tweede Kamer blijkt het nu met deze stemmen eens te zijn. Toen het Belastingplan 2024 namelijk voor miljarden werd versleuteld, is ook de verdwijnende giftenaftrek in de VPB aangepakt. Uitkomst lijkt te zijn dat de giftenaftrek wordt gehandhaafd zoals deze was.

De giftenaftrek in het kort

Uit het totaalwinstbeginsel volgt dat niet-zakelijke uitgaven niet ten laste van de winst horen te komen. Een voorbeeld van dergelijke niet-zakelijke uitgaven zijn giften. Wanneer er vanuit een vennootschap giften worden gedaan, ziet de fiscus een uitdeling aan de aandeelhouder. Daar komt dus dividendbelasting en Box 2-heffing om de hoek kijken. U zult wel begrijpen dat een dergelijk systeem niet uitnodigt om veel te geven.

Om giften aan goede doelen echter te stimuleren is de giftenaftrek in de wet gezet. Deze aftrek houdt in dat een vennootschap giften aan ANBI’s of SBBI’s tot maximaal 50% van de winst, met een limiet van € 100.000 in aftrek kan brengen. In aanvulling op deze giftenaftrek heeft de staatssecretaris van Financiën goedkeuring gegeven dat giften die voldoen aan de eisen van de giftenaftrek niet als uitdeling worden aangemerkt voor de dividendbelasting en Box 2.

Afschaffing van de giftenaftrek

In het Belastingplan 2024 was opgenomen dat de giftenaftrek in z’n geheel uit de Wet op de Vennootschapsbelasting zou verdwijnen. Voor kleinere vennootschappen pakt dit nadelig uit, ze zijn namelijk een aftrekpost kwijt. Voor grotere vennootschappen leek dit echter juist voordelig te zijn. Ze zijn namelijk niet meer gebonden aan het maximum van 50% van de winst of € 100.000 en er zou dan ook geen uitdeling meer in aanmerking worden genomen.

De toekomst van de giftenaftrek

Op donderdag 26 oktober omstreeks half 3 ’s nachts heeft de Tweede Kamer gestemd over het Belastingplan 2024 en vele amendementen daarop. Er werd met miljarden geschoven en één van de amendementen die is aangenomen heeft tot gevolg dat de giftenaftrek blijft zoals deze was. Tot 50% van de winst met een maximum van € 100.000 kunnen giften daarom ook in 2024 nog gewoon in aftrek worden gebracht in de aangifte Vpb.

Het bewuste amendement was erop gericht om het MKB te stimuleren giften te blijven geven. Het was ingediend om te voorkomen dat de grotere giften ten kosten zouden gaan van de aftrek van de kleinere giften.

Mogelijk is dit cadeautje voor het MKB wel een sigaar uit eigen doos. Om dit budgettair te kunnen dekken is namelijk het grensbedrag van de Wet Excessief Lenen verlaagd van € 700.000 naar € 500.000.

Ons advies

Wij kunnen ons voorstellen, dat de giftenaftrek door de vele veranderingen vragen bij u oproept. Wij helpen u graag verder.

Marijn de Jong
Belastingadviseur
Ook bereikbaar via 0343-415940