5 december 2023

€ 700.000. Veel DGA’s zullen dit bedrag direct herkennen. € 700.000 is namelijk het grensbedrag van de Wet Excessief Lenen. Zodra de schulden van de DGA aan zijn eigen vennootschap hoger zijn dan dat bedrag, worden deze schulden als fictief regulier voordeel belast in Box 2. Let wel: de eigenwoningschulden zijn onder voorwaarden uitgezonderd. In eerdere blogs zijn wij ingegaan op deze wijziging.

In het eerste wetsvoorstel zou het grensbedrag worden vastgesteld op € 500.000. Na de behandeling in de Tweede Kamer is dit bedrag echter verhoogd naar € 700.000. De DGA hoefde daarmee € 200.000 minder van zijn schulden bij de vennootschap af te lossen om op dit punt buiten de heffing te blijven, een meevaller. Veel DGA’s hebben beoordeeld wat voor hun situatie op 31-12-2023 (het eerste toetsmoment) het beste zou zijn.

Nieuwe aanpassing grensbedrag

Veel rust is deze DGA’s echter niet gegund. Bij de behandeling van het Belastingplan 2024 heeft de Tweede Kamer namelijk in het amendement over de giftenaftrek terloops besloten om het verhoogde grensbedrag weer te verlagen. Met ingang van 1 januari 2024 lijkt het grensbedrag daarom gewoon weer € 500.000 te zijn. “Lijkt” want deze motie is nog niet definitief vastgelegd in een wet. Toch is het goed om voor nu er vanuit te gaan dat het grensbedrag voor 2024 € 500.000 zal zijn.

Dat heeft concreet tot gevolg dat DGA’s die hun schulden hebben verlaagd tot € 700.000 nu opnieuw zullen moeten gaan rekenen wat voor hun situatie verstandig is. Stel dat ze (ook) in 2024 niet tegen heffing over fictief regulier voordeel aan te lopen zal er dus € 200.000 extra moeten worden afgelost.

Dividenduitkering, wachten of actie ondernemen?

Wanneer de DGA zijn schulden wil aflossen door middel van een dividenduitkering, heeft hij grofweg 3 opties. Deze zullen wij hierna kort uitwerken in onderstaand rekenvoorbeeld. Het uitgangspunt daarbij is dat de schulden op 31-12-2023 € 700.000 bedragen. Tevens gaan wij er vanuit dat de DGA een fiscaal partner heeft. In onderstaand rekenvoorbeeld gaan we er vanuit dat de DGA ook geen andere dividenduitkering heeft gedaan.

 

Dividend in 2023 Dividend verdelen over 2023 en 2024 Dividend in 2024
Dividenduitkering 2023 € 273.598 (bruto)

(€ 200.000 netto)

€ 135.198 bruto

(€ 98.830 netto)

€ 0
Dividenduitkering 2024 € 0 € 134.000 bruto

(€ 101.170 netto)

€ 281.508 bruto

(€ 200.000 netto)

Box 2-heffing 2023 € 73.598 € 36.368 € 0
Box 2-heffing 2024 € 0 € 32.830 € 81.508
Totaal aan belasting: € 73.598 € 69.198 € 81.508

 

Zoals uit bovenstaande tabel volgt, is het in ons voorbeeld voordelig om de dividenduitkering te verdelen over 2023 en 2024. De reden hiervoor is dat in 2024 in Box 2 een verlaagd tarief wordt gehanteerd voor voordelen tot € 67.000 (€ 134.000 bij fiscaal partners). Dit verlaagde tarief is 24,5% en daarmee lager dan het huidige tarief: 26,9%.

Ons advies

Het is verstandig om het verlaagde tarief van 24,5% in 2024 maximaal te benutten. Voor zover de dividenduitkering hoger is dan het drempelbedrag voor het lage tarief kan het verstandig zijn om dit in 2023 reeds uit te keren tegen 26,9% i.p.v. 33%.

Heeft het verlaagde grensbedrag van € 500.000 gevolgen voor u? Neem dan snel contact met ons op, dan kunnen we in 2023 nog de juiste stappen bepalen.

Marijn de Jong
Junior Belastingadviseur
Ook bereikbaar via 0343-415940