27 juli 2020

Het nieuwe schooljaar

Als kinderopvanginstelling kijkt u terug op een bizar voorjaar. En terwijl heel Nederland de adem wegens corona inhield, was de kinderopvangsector niet alleen bezig met hard werken en (nood)opvang bieden, maar ook met de toekomst van ons land.  De uitwerking van het Onderwijspact, de ontwikkeling van Integrale Kindcentra gaan onverminderd door. Kinderopvang en onderwijs zoeken elkaar meer en meer op. Bij nagenoeg al onze cliënten in de kinderopvang en in het (primair) onderwijs is dit een agendapunt van bestuurders en toezichthouders. Die gesprekken gaan niet alleen over de toekomst, maar ook over ‘morgen’: het nieuwe schooljaar 2020/2021.

Samenwerking

Wij denken graag met u mee hoe u samenwerking met onderwijsinstellingen vorm kunt geven. Wij hebben ervaring en expertise in beide sectoren én in de samenwerking. Daarbij letten wij ook op de fiscale consequenties; denk bijvoorbeeld aan het doorbelasten van kosten voor de inzet van gezamenlijke medewerkers.

Draaiboek

De eerste coronagolf overviel ons, en de kinderopvangsector heeft op een geweldige manier haar flexibiliteit getoond. Bijvoorbeeld door opvang te bieden aan kinderen van ouders in de zorg, maar ook door overbelaste ouders te helpen. Wellicht komt er een tweede golf. U bent hierop nu voorbereid, u heeft uw draaiboek liggen. Door een proactieve kinderopvang kan de Nederlandse economie blijven draaien.

Belastingdienst

Jammer is wel dat de Belastingdienst jarenlang met andere ogen naar de sector heeft gekeken. Dat bleek ook achterliggend voorjaar. Een sector met frauderende gebruikers van kinderopvangtoeslagen. Zelfs onlangs, in juli, bleek dat dit beeld nog niet veel veranderd was. Natuurlijk gaat dat niet over u als kinderopvangorganisatie, maar wel over de ouders van “uw” kinderen. En dus heeft u er toch last van. Gelukkig kwam de overheid in april met een ruimhartige compensatieregeling voor de weken waarin de kinderopvang niet open mocht. Diezelfde belastingdienst gaat helpen bij de financiële verrekening van die compensatie.

Impact op uw organisatie

Uiteraard geldt de compensatie alleen voor zover het tarief binnen de kinderopvangtoeslag past, als u een hoger tarief in rekening brengt, moet u dit zelf verrekenen. En dus komt dit verschil alsnog voor uw rekening. Een voorbeeld van “leuker kunnen we het niet maken, wel makkelijker”? Wij denken graag met u mee wat de impact hiervan is voor uw debiteurenadministratie, uw financieel resultaat en financiële kengetallen.

drs. L.M.W. (Leon) van der Vliet RA