12 maart 2020

Veel ouders en verzorgers zijn getroffen door de toeslagenaffaire rond de kinderopvang. Mogelijk ook rondom uw kinderopvang. Wij informeren u over het langverwachte eindrapport van de commissie-Donner.

Uitkomsten rapport
Op 12 maart 2020 is het langverwachte eindrapport van de commissie-Donner verschenen. Hieruit blijkt, dat nog ongeveer 1800 ouders, naast de al bekende 300, getroffen zijn door de kinderopvangtoeslagaffaire. Donner roept de Belastingdienst op de dossiers stuk voor stuk te onderzoeken en gedupeerden te compenseren.

Naast deze ouders is ook sprake van een groep ouders die vanwege ‘normale werking van de wet’ hard getroffen zijn. Ouders moesten vanwege geringe tekortkomingen de hele toeslag terugbetalen. Vijftien jaar toepassing van de kinderopvangregelgeving terugdraaien zal niet mogelijk zijn, maar de commissie-Donner heeft verschillende mogelijkheden in kaart gebracht voor oplossingen:

  • Oplossing binnen het wettelijk kader:
    De commissie stelt voor om de bevoegdheid te verruimen voor het herzien van onevenredige beslissingen bij bedragen van meer dan € 10.000 per jaar. Dit kan alleen voor toeslagbesluiten tot aan 2015.
  • Hardheidsregeling:
    Om tot bredere compensatie te komen waarbij ook toeslagbesluiten over 2014 en eerder kunnen worden herzien kan een wettelijke ‘hardheidsregeling’ worden ontworpen.
  • Het uitvoeren van de oplossingen moet gebeuren door herstelloketten verspreid over het land.

Versterking van processen

De commissie is ook gevraagd om te kijken naar de werkwijze van Toeslagen en de rechtsbescherming van toeslaggerechtigden. De commissie concludeert dat, ook bij meer maatwerk binnen het toeslagenstelsel, fouten niet te voorkomen zijn. De oorzaken zijn de complexiteit en massaliteit van het toeslagenstelsel. Versterking van de processen is nodig. Het signaleren van processen die misgaan moet worden versterkt binnen de organisatie van Toeslagen. Dat geldt ook voor het adequaat reageren en repareren.

Neem bij vragen gerust contact met ons op.

Bron: rijksoverheid.nl

https://www.rijksoverheid.nl/documenten/publicaties/2020/03/12/advies-commissie-donner-compensatieregeling-andere-caf-ouders-en-tegemoetkoming-financieel-onevenredig-hard-ge-raakte-gezinnen