23 juni 2021

Bent u ondernemer in de automotive en verkoopt u occasions? Dan heeft u te maken met de margeregeling voor de btw. In vervolg op een eerdere blog over margeregeling ga ik in op de verrekening van negatieve marges voor de globalisatiemethode. Het kan immers voorkomen dat er minder wordt verkocht dan wordt ingekocht in een kwartaal of in een jaar. Houdt u dan rekening met de mogelijkheden van verrekening?

Globalisatiemethode automotive

Voor de automotive is de globalisatiemethode de standaard methode om de marge te berekenen per tijdvak. Alle inkopen dienen tegenover alle verkopen in een tijdvak gezet te worden. Om het eenvoudig te maken, neem ik een kort voorbeeld op.

Stel u koopt in kwartaal 2 van 2021 totaal voor € 500.000 aan auto’s in die onder de margeregeling vallen. In dit kwartaal hebt u echter voor € 600.000 aan marge-auto’s verkocht. De (positieve) marge bedraagt dan € 100.000. 21/121 daarvan dient als btw afgedragen te worden over dit kwartaal, wat neerkomt op € 17.355.

Het kan echter net zo goed voorkomen dat de inkopen meer zijn dan de verkopen, er is dan sprake van een negatieve marge.

Voorbeeld:

Stel u koopt in kwartaal 3 van 2021 totaal voor € 600.000 aan auto’s in die onder de margeregeling vallen. In dit kwartaal hebt u echter voor € 500.000 aan marge-auto’s verkocht. De negatieve marge bedraagt dan -/- € 100.000. In kwartaal 3 bedraagt de btw over de marge dan € 0.

Tip: de margeregeling (in het bijzonder de globalisatiemethode) dient goed geadministreerd te worden en dient apart bijgehouden te worden van btw-auto’s.

Jaarverrekening

In het voorbeeld hierboven wordt in kwartaal 3 dan wel € 0 btw afgedragen, maar was de marge eigenlijk negatief. In het jaar is er een mogelijkheid tot verrekening die in de praktijk lang niet altijd goed gaat. Stel dat de winstmarge in 2021 van alle kwartalen als volgt is:

  Winstmarge btw
Kwartaal 1 € 50.000 € 8.677
Kwartaal 2 € 100.000 € 17.355
Kwartaal 3 -/- € 100.000 € 0
Kwartaal 4 € 70.000 € 0
Totaal € 120.000 € 26.032

Doordat in kwartaal 3 sprake is van een negatieve winstmarge, mag dit worden doorgeschoven naar kwartaal 4. In kwartaal 4 bedraagt de marge na verrekening dan uiteindelijk € 0. Dan resteert nog € 30.000 te verrekenen winstmarge die verrekend mag worden in kwartaal 1 (en 2). Daarvoor dient echter wel een schriftelijk verzoek gedaan te worden aan de Belastingdienst, uiterlijk gelijktijdig met de eerste aangifte van het volgende jaar. Zodoende kan nog € 5.207 btw over 2021 teruggevraagd worden. De inspecteur beslist op dit verzoek bij een ‘voor bezwaar vatbare beschikking’.

Tip: bent u nu eigenlijk te laat voor het verzoek, maar zijn er nog geen 5 jaar verstreken? Dan kan alsnog een ambtshalve verzoek gedaan worden.

Jaarwinstmarge negatief

Het kan natuurlijk ook voorkomen dat een geheel jaar een negatieve marge wordt gehaald. Die negatieve marge mag dan worden verrekend met een later jaar, mits dit verzoek wordt gedaan uiterlijk gelijktijdig met de eerste aangifte van het volgende jaar.

  Winstmarge btw
Kwartaal 1 -/- € 10.000 € 0
Kwartaal 2 -/- € 5.000 € 0
Kwartaal 3 -/- € 15.000 € 0
Kwartaal 4 -/- € 15.000 € 0
Totaal -/- € 45.000 € 0

In de bovenstaande situatie kan € 45.000 negatieve marge op verzoek worden doorgeschoven naar een volgend kalenderjaar. Daarvoor dient een schriftelijk verzoek ingediend te worden. De inspecteur beslist op dit verzoek bij een voor bezwaar vatbare beschikking.

Individuele methode

Zoals aangegeven is voor autobedrijven de globalisatiemethode de methode om de margeregeling te berekenen. Veel softwaresystemen gaan echter uit van de individuele methode. Voor de btw-aangifte is daarom van belang dat per kwartaal wel een juiste aangifte wordt gedaan die niet op basis van de individuele methode is berekend. De individuele methode is alleen mogelijk nadat hiervoor een verzoek bij de Belastingdienst is gedaan. Dat betekent dat de winst per auto wordt bepaald. In sommige situaties kan dit slim zijn. Daarover in een volgende blog meer…

Hebt u vragen over de verrekening van een negatieve marge? Neem dan contact op met mij. Ik ben u graag van dienst!

G. (Govert) Meerkerk
Belastingadviseur bij Van Ree Finance Consultants 
gmeerkerk@vanreefc.nl