23 juni 2020

In korte tijd is er een aantal interessante uitspraken gedaan die zien op de scheidslijn tussen een nieuwe of gebruikte auto voor de BPM. In tegenstelling tot de BTW – waar een duidelijke grens is bij 6 maanden op kenteken en tenminste 6.000 kilometer – is het voor de BPM een grijs gebied. In deze blog ga ik hier graag nader op in aan de hand van een aantal uitspraken.

Wanneer BPM

Bij aanschaf of import van een auto is bpm verschuldigd. Enige tijd geleden zijn wij hier reeds op in gegaan in een nieuwsbericht. Kortgezegd komt het erop neer dat bij een gebruikte auto minder BPM is verschuldigd doordat dan met een vastgesteld percentage aan afschrijving gerekend mag worden. Het zal u duidelijk zijn dat daar het belang voor de BPM dan ook in zit. De Belastingdienst zal veelal willen stellen dat nog sprake is van een nieuwe auto voor de BPM zodat de volledige BPM is verschuldigd. Uit oudere jurisprudentie blijkt reeds dat onder een nieuwe personenauto wordt verstaan een auto die na de vervaardiging ervan niet of nauwelijks in gebruik is geweest.

Recente jurisprudentie

Het is in dit kader interessant om te beoordelen wat recente jurisprudentie zegt over ‘nauwelijks in gebruik is geweest’. Is daar mogelijk net als bij de BTW een harde grens? Hof Arnhem-Leeuwarden heeft uitspraak gedaan voor een drietal auto’s (details leest u in de volledige tekst van de  rechterlijke uitspraak). De belanghebbende heeft deze auto’s geïmporteerd vanuit België. Ten tijde van de registratie hadden de auto’s een kilometerstand van 814, 797 en 782. Er was geen sprake van gebruikssporen. Het hof oordeelde dat er hier geen sprake was van nieuwe auto’s voor de BPM. Het hof oordeelde tevens dat een harde grens vanwege een kilometerstand niet vast te stellen is. Iedere kilometerstand die dan gesteld wordt, zou willekeur bevatten. Toch zijn er andere gerechtshoven (Hof Den Haag en Hof Amsterdam) die 1.000 kilometer als grens hanteren, behoudens uitzonderingen.

Datzelfde hof (Arnhem-Leeuwarden) deed niet veel later een uitspraak vanwege een geïmporteerde auto vanuit Duitsland (details leest u in de volledige tekst van de rechterlijke uitspraak). Ten tijde van de registratie had deze auto een kilometerstand van 695. Ook hier was er geen sprake van gebruikssporen. Toch oordeelt het hof hier dat er sprake is van een nieuwe auto voor de BPM.

Opvallend verschil

Bovenstaande zaken zijn heel interessant. Vooral omdat de uitgangspunten in grote lijnen vergelijkbaar zijn en de uitkomst verschilt. Desalniettemin is er één opvallend verschil tussen deze zaken. In de laatste zaak – waar werd geoordeeld dat het een nieuwe auto betreft – zat er tussen de registratie in het buitenland en de registratie in Nederland nog geen week. In de andere zaak was deze periode ten minste meer dan een week. Het hof heeft niet geoordeeld waar dan precies het omslagpunt ligt. Toch lijkt de tijdsverloop tussen de registratie in het buitenland en de registratie in Nederland doorslaggevend te zijn in deze situaties.

Schade

Tot slot wil ik nog één uitspraak van datzelfde hof aanhalen. Het betrof een auto met schade (krassen en hagelschade) en een kilometerstand van 217 ten tijde van de registratie (details leest u in de volledige tekst van de rechterlijke uitspraak). De auto werd geïmporteerd vanuit Duitsland. Hier heeft het hof gesteld dat het om een gebruikte auto voor de BPM ging. Reden hiervoor is voornamelijk dat de schade niet door transport is ontstaan, maar belanghebbende aannemelijk heeft gemaakt dat de auto met schade te koop stond.

Tip

Beschikt u al over een adviseur die met u meedenkt hierin? Uit deze blog blijkt wel hoe casuïstisch nieuw of gebruikt voor de BPM kan zijn. Het kan zomaar zijn dat de Hoge Raad een harde grens van 1.000 kilometer gaat stellen. Dat is afwachten. Zolang daar geen duidelijkheid over is, kunt u met deze uitspraken in de hand afwegen of het zinvol is om bezwaar aan te tekenen tegen de BPM-aanslag. Wij denken daarin graag met onze frisse blik als adviseur mee. Neem gerust eens contact met ons op, wij staan altijd voor u klaar.

G. (Govert) Meerkerk
Belastingadviseur
gmeerkerk@vanreefc.nl