11 juli 2023

Een paar weken geleden heb ik een blog geschreven met de vraag of de bedrijfsopvolgingsregeling (BOR) en de doorschuifregeling (DSR) nog gewijzigd gaat worden.

Op 29 juni jl. heeft staatssecretaris Van Rij een brief naar de Tweede Kamer gestuurd met daarin de voorgestelde wijzigingen. De verwachting was dat de bestaande bedrijfsopvolgingsfaciliteiten aanzienlijk zouden worden versoberd. Dit is gelukkig niet aan de orde, de BOR blijft de komende jaren grotendeels in stand. Ik ben daar erg blij om!

Echter, gelet op de val van het kabinet van afgelopen vrijdag is het maar zeer de vraag of er op korte termijn ingrijpende wijzigingen te verwachten zijn.

Belangrijkste voorgenomen wijzigingen BOR en DSR

Het kabinet stelt diverse maatregelen voor met betrekking tot de BOR en de DSR. Onderstaand ziet u de belangrijkste maatregelen:

  1. Met ingang van 2024 wordt verhuurd vastgoed standaard aangemerkt als beleggingsvermogen
  2. De vrijstelling in de BOR wordt aangepast. Vanaf 2025 is 100% van de waarde van de onderneming tot € 1,5 miljoen vrijgesteld, en 70% van het meerdere.
  3. De eis dat de opvolger minimaal 3 jaar in dienst moet zijn vervalt vanaf 2025. Tegelijkertijd wordt er een minimumleeftijd van 21 jaar ingevoerd voor de verkrijger, zowel voor de DSR van een aanmerkelijk belang als voor de BOR bij schenking.
  4. Afschaffing doelmatigheidsmarge met ingang van 2025. De doelmatigheidsmarge houdt in dat bij vennootschappen beleggingsvermogen tot 5% van de waarde van het ondernemingsvermogen wordt aangemerkt als ondernemingsvermogen. Deze was ingevoerd om discussie over de omvang van beleggingsvermogen te voorkomen.
  5. Versoepeling van de bezits- en voortzettingseis vanaf 2026. Bij wijzigingen in de structuur van de onderneming waarbij het belang van de aandeelhouder tot de onderneming niet materieel wijzigt vormen de bezits- en voortzettingseis niet langer een belemmering. Omdat er nog nader onderzoek nodig is, worden de versoepelingen pas in 2026 ingevoerd.

Moet ik nu al mijn bedrijf overdragen of kan ik beter wachten?

Met betrekking tot de voorgenomen wijzigingen vraagt u zich wellicht af of u nu al actie moet ondernemen of dat u beter nog kunt wachten. Dat is afhankelijk van uw situatie en wat voor vermogen u wilt overdragen naar de volgende generatie. Een belangrijk onderdeel hierin is de waarde van de onderneming. Als uw ondernemingsvermogen lager is dan € 1.885.000, is het wellicht interessant om te wachten met het overdragen van de onderneming. Zit er in de onderneming verhuurd vastgoed, dan is het beter om nu al actie te ondernemen.

Uit de voorgenomen wijzigingen die in de brief genoemd zijn blijft een ingrijpende versobering achterwege en door de val van het kabinet is het nog maar de vraag of de voorgenomen wijzigingen doorgaan! Ik wierp in mijn vorige blog de vraag op of van uitstel afstel komt. Ik dacht van niet, maar gezien de ontwikkelingen is da kans aanwezig dat het inderdaad afstel wordt!

Denkt u na over bedrijfsopvolging? Wilt u niet voor verrassingen komen te staan en uw onderneming zo fiscaal mogelijk overdragen? Neem dan contact op met één van onze specialisten!

R. (Remko) van de Craats RB
Corporate Finance Adviseur / Belastingadviseur
rvdcraats@vanreefc.nl