8 mei 2024

Kortgeleden heb ik een directeur-eigenaar geadviseerd om voor een werknemer zo snel mogelijk een consult bij de bedrijfsarts in te plannen. Vanochtend belde hij me opnieuw. De werknemer is ondertussen vier weken geleden ziekgemeld en komt niet opdagen bij de bedrijfsarts. Het loon wordt wel keurig doorbetaald. De werkgever vraagt: “En als er geen sprake is van ziekte?” Dan kan dat inderdaad gevolgen hebben voor de loondoorbetaling. Maar dan moet de werknemer toch eerst naar de bedrijfsarts om zijn ziekte te laten beoordelen. En dat doet hij tot nu toe niet. De werkgever heeft de werknemer ondertussen gebeld en aangesproken op zijn gedrag. Ook dat heeft geen effect.

Wat kunt u als werkgever doen in deze situatie?

In artikel 7:629 lid 6 BW staat dat de werkgever bevoegd is het loon op te schorten als de arbeidsongeschiktheid niet kan worden vastgelegd doordat de werknemer weigert te voldoen aan redelijke (controle)voorschriften. Loonopschorting is een financiële prikkel om de werknemer mee te laten werken aan zijn re-integratie. Ik adviseer de werkgever dan ook het loon op te schorten totdat hij wel bij de bedrijfsarts verschijnt. Als uit het consult blijkt dat de werknemer inderdaad ziek is, dan moet het loon, ook het loon dat is opgeschort, aan de werknemer worden uitbetaald.

De werkgever reageert: “Dit is een heftige sanctie, kan het ook op een andere manier?”.

Helaas kan dat niet. Het is belangrijk dat u als werkgever tijdig en effectief actie onderneemt wanneer het re-integratietraject staakt. Mocht het na 104 weken ziekte tot een WIA-aanvraag komen, neemt het UWV ook uw sancties mee in de dossierbeoordeling. Voor het UWV is het belangrijk dat ook de werkgever alle kansen en mogelijkheden tot werkhervatting heeft benut. Dit voorkomt een verlengde loondoorbetaling bij ziekte.

Ons advies bij sancties

Aan het einde van het gesprek attendeer ik de werkgever nog op het feit dat hij wel eerst een schriftelijke waarschuwing aan de werknemer moet sturen voordat hij de loopopschorting doorvoert. De werkgever vraagt me of ik de brief nog even wil meelezen voor de zekerheid. En dat doe ik natuurlijk graag. Twijfelt u welk soort sanctie u kunt opleggen of wilt u de waarschuwing eerst laten checken? Neem gerust contact met ons op.

Truus van de Bijl,
HR-consultant
ik ben ook bereikbaar via 06 – 57 44 18 36