24 juni 2021

Versobering van de BOR?

Aan het begin van dit jaar schreef ik een blog over de bedrijfsopvolgingsregeling (BOR).

Een nieuwsbericht van begin deze maand trok mijn aandacht. Familiebedrijven geven aan dat zij zich zorgen maken om de plannen die er zijn om de belasting op het erven of schenken van een familiebedrijf te verhogen. Het Centraal Planbureau en het ministerie van Financiën schreven kritische rapporten over de huidige regelingen. Want ze bereiken nauwelijks waar ze voor bedoeld zijn. Het is dan ook waarschijnlijk dat de belastingregelingen op de formatietafel komen. D66 pleit voor versobering, PvdA en GroenLinks willen afschaffing, terwijl VVD en CDA de BOR willen behouden.

Aandelenfusie?

Als u er over denkt om op korte termijn uw onderneming fiscaalvriendelijk over te willen dragen aan de volgende generatie, is het wellicht verstandig om huidige structuur van uw onderneming aan te passen. Een aandelenfusie kan daarvoor een goed instrument zijn wat ook eenvoudig te realiseren is.

Wat is een aandelenfusie?

Als een dga met het oog op een gedeeltelijke overdracht van zijn onderneming aan de volgende generatie boven zijn bestaande bv een nieuwe holding wil plaatsen, kan hij de zogenaamde “aandelenfusie” toepassen. Hij richt dan een nieuwe BV op (dat wordt de nieuwe holding) en brengt de aandelen van de bestaande bv in de nieuwe Holding BV.  Normaal gesproken leidt dit tot belastingheffing omdat de dga de aandelen in zijn eigen bv vervreemdt.  Maar onder voorwaarden kan er aanspraak worden gemaakt op de fiscale doorschuiffaciliteit zodat er geen belasting hoeft te worden betaald.

Voor- en nadelen van een aandelenfusie

Het eerste en belangrijkste voordeel is dat de oude BV exact dezelfde vennootschap blijft. Daar verandert helemaal niets. Er wordt een nieuwe Holding BV boven de oude BV geplaatst. Dit betekent onder andere dat:

  • Alle nummers van de BV gelijk blijven zoals BTW-nummer, loonbelastingnummer en KVK-nummer
  • Er wordt geen bezittingen en schulden overgedragen naar de nieuwe Holding BV. Er hoeven dus geen vergunningen omgezet te worden, geen kentekens van auto’s bij de RDW omgezet te worden etc.
  • Alle contracten lopen gewoon door, zoals arbeidscontracten, huur- en verzekeringscontracten en financieringscontracten met banken.

Een tweede belangrijk voordeel betreft de BOR. De toepassing van de BOR bij een BV kent een aantal voorwaarden Zie hiervoor het artikel in ons magazine Reesultaat.

Een inbreng van aandelen in het kader van een aandelenfusie wordt voor de BOR niet als vervreemding aangemerkt. Dit houdt bijvoorbeeld in dat als een dga al meer dan 5 jaar de aandelen in de oude BV heeft en hij past de aandelenfusie toe, hij toch onmiddellijk na die aandelenfusie de aandelen in de nieuwe Holding BV mag wegschenken. Met toepassing van de BOR. Ook al voldoet hij niet aan de bezitseis van 5 jaar.

Een nadeel is dat alles wat er in de oude BV zit aan bezittingen en schulden, daar na de aandelenfusie nog steeds zit. Terwijl een aantal daarvan vanwege beperking van risico’s en overdraagbaarheid van de aandelen eerder thuishoren in de nieuwe Holding BV. Te denken valt hierbij aan vastgoed en lijfrente- of pensioenverplichtingen.

Een aandelenfusie ligt dan minder voor de hand en dus is het verstandig om te kijken naar andere herstructureringsmogelijkheden.

Besluit over bedrijfsopvolging

Regeren is vooruitzien! Dat geldt niet alleen in Den Haag, maar ook voor u als ondernemer. Wacht daarom de besluitvorming rondom de BOR niet af en neem vandaag de eerste stap.

Uw vragen zijn welkom. Ik kom graag met u in contact!

Remko van de Craats

R. (Remko) van de Craats RB
Corporate Finance Adviseur/Belastingadviseur
rvdcraats@vanreefc.nl

0343-415940