20 september 2023

Het Belastingplan 2024 is gepresenteerd. Wat staat er in wat van belang is voor de inkomstenbelasting? Ik ben voor u op zoek gegaan! Door de demissionaire status van het kabinet zijn de wijzigingen beperkt, maar soms wel verrassend. Daarom wil ik u in deze blog meenemen in de belangrijkste wijzigingen.

Afschaffing betalingskorting voorlopige aanslag

Per 2024 verdwijnt de betalingskorting op de voorlopige aanslag inkomstenbelasting. Deze korting kunt u in 2023 nog krijgen over de voorlopige aanslag inkomstenbelasting over 2023. De aanslag moet dan wel in één keer betaald worden voordat de eerste betaaltermijn vervallen is. Voor de vennootschapsbelasting bestaat deze betalingskorting al sinds 1 januari 2023 niet meer. Hierdoor zijn er dus vanaf 2024 geen betalingskortingen meer.

Wijzigingen IACK

De inkomensafhankelijke combinatiekorting (IACK) is een heffingskorting voor werkende alleenstaanden of minstverdienende partners met kinderen. In het Belastingplan 2023 is voorgesteld om de IACK helemaal af te schaffen. Vanwege overgangsrecht blijft het wel gelden als kinderen vóór 1 januari 2025 zijn geboren. Deze oude regeling wordt wel wat aangepast.

Co-ouderschapsregeling

De co-ouderschapsregeling wordt per 2024 in de wet opgenomen. Er komt wel een kleine aanpassing. Beide ouders, in een gelijkwaardige co-ouderschapsregeling, kunnen dan aanspraak maken op de IACK. Hierbij blijft van belang dat de zorg voor de kinderen gelijk verdeeld wordt. Dit houdt in dat een kind ten minste 156 dagen per kalenderjaar in elk van beide huishoudens verblijft. Door deze wijziging wordt de onwenselijke uitkomst van de uitspraak van de Hoge Raad van 30 september 2022 gecorrigeerd.

Vervangen formele inschrijvingseis

Eén van de voorwaarden om te voldoen aan de voorwaarden van de IACK is de formele inschrijvingseis. Dit betekent dat het kind en de ouder op hetzelfde adres ingeschreven moeten staan. Deze eis wordt per 1 januari 2025 vervangen door materiële inschrijvingseis. Om in aanmerking te komen van de korting hoeven ouders en kind niet op hetzelfde woonadres ingeschreven te staan, maar wel geldt het gezamenlijke huishouden als eis.

Aanpassing tarieven en heffingskortingen

Het kabinet heeft gesleuteld aan de heffingskortingen voor 2024. Het doel is om de laagste inkomens tegemoet te komen in de strijd tegen armoede. De tarieven voor de inkomstenbelasting blijven nagenoeg hetzelfde als in 2023. De grens van de belastingschijven stijgt met 3,55%. Het kabinet kiest er bewust voor om de grens niet volledig op te rekken in verhouding met de inflatie. Dekt deze verhoging van de schijfgrens wel de stijging van de lonen per 1 januari 2024? Of betekent dit een te klein doekje voor het bloeden en wordt er per saldo toch meer belasting betaald? Dat laatste lijkt naar mijn mening wel te gebeuren.

De volgende grootste wijzigingen vinden per 2024 plaats:

  • Algemene heffingskorting (AHK): stijgt naar maximaal € 3.374 (2023: € 3.070). De afbouw van de AHK bij een iets hoger inkomen, maar wordt wel sneller afgebouwd.
  • Arbeidskorting: stijgt naar maximaal € 5.553 (2023: € 5.052). De afbouw van de arbeidskorting begint bij een iets hoger inkomen met hetzelfde afbouwpercentage als 2023.
  • Inkomensafhankelijke combinatiekorting (IACK): stijgt naar maximaal € 2.961 (2023: €2.694).
  • Jonggehandicaptenkorting: stijgt naar € 902 (2023: € 820).

Voor de oudere belastingplichtigen die recht hebben op AOW zijn de volgende wijzigingen van belang:

  • Algemene heffingskorting (AHK): stijgt naar maximaal € 1.741 (2023: € 1.583). De afbouw van de AHK bij een iets hoger inkomen, maar wordt wel sneller afgebouwd.
  • Ouderenkorting: stijgt naar maximaal € 2.017 (2023: € 1.835). De afbouw van de arbeidskorting begint bij een iets hoger inkomen met hetzelfde percentage als 2023.
  • Alleenstaande ouderenkorting: stijgt naar € 526 (2023: € 478).

Na het lezen van bovenstaande voorstellen in het Belastingplan 2024 heeft u nog helemaal niets gelezen over box 3. U vraagt zich wellicht af of het kabinet daar nu wel aan heeft gedacht. Jazeker wel! Hiervoor verwijs ik graag naar deze informatie over box 3

Heeft u nog vragen naar aanleiding van het Belastingplan 2024? Neem dan gerust contact op met mij of één van mijn collega’s!

André van de Weerd
Aangifteadviseur
Ook bereikbaar via 0343-415940