15 maart 2021

Reparatie NOW-regels nodig om negatief effect van bpm-keuze te corrigeren

Dealers in de automotive kunnen kiezen of ze de bpm wel of niet in de omzet opnemen. De keuze die in 2019 is gemaakt in de jaarrekening kan achteraf echter grote negatieve gevolgen hebben voor de toekenning en hoogte van de NOW. En dat is naar mijn mening oneerlijk.

Vergelijkbare dealerbedrijven met een vergelijkbare omzet in 2020 kunnen totaal verschillende NOW-uitkeringen ontvangen. Dat blijkt uit de eerste NOW-controles die wij nu uitvoeren bij autobedrijven. Gelijke situaties worden ongelijk behandeld. En dat komt door eerder gemaakte keuzes met betrekking tot het opnemen van de bpm in de omzet.

Dat is het beste uit te leggen aan de hand van een rekenvoorbeeld. Onderstaande dealer heeft ervoor gekozen om in zijn jaarrekening zijn omzet inclusief bpm op te nemen.

2019
(1/4 deel)*
2020
(3 maanden)
Daling
Omzet auto’s € 14,8 mln € 11,9 mln 20%
Omzet BPM € 3,1 mln € 1,7 mln 45%
Omzet overige activiteiten € 2,5 mln € 2,2 mln 14%
Totaal omzet € 20,4 mln € 15,8 mln 23%

*Een bedrijf kan aanspraak maken op de NOW als de omzet in 2020 in een periode van drie maanden minimaal 20 procent lager uitvalt dan een kwart van de jaaromzet van 2019.

De omzet in totaal is meer gedaald dan 20 procent, waardoor deze dealer recht heeft op NOW. In deze situatie 250.000 euro. De omzet van de verkoop nieuwe auto’s is relatief hard gedaald (30%), maar de bpm-omzet is nog harder gedaald (met 45 %) en dat pakt voor de dealer gunstig uit. Uit de cijfers die wij nu zien blijkt de bpm bijna altijd meer te dalen dan de omzet.

Dan kijken we nu naar een vergelijkbare dealer die er voor heeft gekozen om geen bpm in zijn omzet op te nemen.

2019
(1/4 deel)
2020
(3 maanden)
Daling
Omzet auto’s € 14,8 mln € 11,9 mln 20%
Omzet overige activiteiten € 2,5 mln € 2,2 mln 14%
Totaal omzet € 17,3 mln € 14,1 mln 18%

Deze dealer haalt de ondergrens van 20 procent omzetverlies niet en kwalificeert derhalve niet voor NOW. In dit (extreme) geval had hij dan de NOW-uitkering van 250.000 euro volledig moeten terugbetalen, omdat de totale omzetdaling onder de grens van 20 procent uitkomt.

Gelijke monniken…

In de praktijk zal het wel of niet opnemen van de bpm in de omzet niet vaak tot uitsluiting van de NOW leiden, maar wel altijd tot verschillen in de hoogte van de uitkering. In de bovenstaande situatie staat het verschil in omzetdaling gelijk aan 45.000 euro minder NOW-uitkering voor het bedrijf dat ervoor koos om de bpm niet mee te nemen in de omzet.

En dat botst mijn inziens hard met het principe van gelijke monniken, gelijk kappen.

Een korte inventarisatie onder dealerholdings leert dat ongeveer de helft de bpm niet opneemt in de omzet. Nu is de vraag wat deze bedrijven kunnen doen? In de regelgeving rond de NOW is opgenomen dat (een kwart van) de omzetcijfers over het laatste boekjaar als referentiejaar genomen moeten worden. Hierbij mogen de uitgangspunten waarmee de jaarrekening 2019 is opgesteld (de grondslagen) niet worden aangepast (art 1-2 NOW).

Voor de jaarrekening mag de dealer wel een andere keuze maken, maar voor de bepaling van de NOW niet meer. In de regels voor de jaarverslaggeving bestaat echter een keuzemogelijkheid over het al dan niet in de omzet opnemen van de bpm. In RJ 270.201a staat namelijk het volgende opgenomen: “Voor dealers en andere autobedrijven wordt mede met het oog op de onderlinge vergelijkbaarheid van hun jaarrekeningen aanbevolen de bpm te begrijpen in de netto-omzet”. Het is dus een aanbeveling; geen verplichting. Om de onderlinge vergelijkbaarheid te bevorderen.

Het mag toch echter niet zo zijn dat deze keuze voor de jaarrekening dan voor de NOW-uitkering zulke gevolgen heeft?

Den Haag

Naar mijn mening moeten de regels rond de NOW-berekening worden verruimd om bedrijven de ruimte te geven de omzet inclusief bpm te gebruiken. Precies zoals de regels voor de jaarrekening aanbevelen. Als accountants pakken wij de handschoen op en gaan Den Haag wijzen op de ongelijkheid die ontstaat. Hopelijk pakt ook de autobranche zelf door; hier ligt een mooie taak voor Bovag.

J. (Johan) Berkouwer RA MSc

J. (Johan) Berkouwer RA MSc
Als specialist in de automotive branche betrokken bij de totstandkoming van onder meer de Automotive Dealerholding Top 60

jberkouwer@vanreeacc.nl

Wij informeren u graag door  middel van een overzicht van alle steunmaatregelen vanwege corona. 

 

Dit artikel is ook verschenen op automotive-online.