Adviezen voor (MKB-) Ondernemers

Ontegenzeggelijk hebben de gevolgen van het Coronavirus ook gevolgen voor uw bedrijfsvoering. In het afgelopen jaar zijn er meerdere steunpakketten gepresenteerd. Ook zijn er inmiddels regelingen weer komen vervallen.

Naar aanleiding hiervan vindt u op deze pagina’s de actuele stand van zaken zoals bij ons bekend. Door de ontwikkelingen kunnen de regelingen na verloop van tijd aangepast worden. Raadpleeg daarom regelmatig deze website.

De informatie is uitsluitend gebaseerd op de berichtgeving door de overheid en is daarom algemeen geformuleerd. Aan het door ons verstrekken van deze informatie kunnen geen rechten worden ontleend in uw specifieke situatie. Bij vragen omtrent uw persoonlijke situatie adviseren wij u om contact op te nemen met uw eigen contactpersoon binnen Van Ree.

In deze moeilijke tijden staan wij als adviseurs naast u en helpen u graag waar mogelijk.

 

Met enige regelmaat worden er fiscale maatregelen aangekondigd en aangevuld. Graag zetten wij voor u de maatregelen op een rij:

 1. BTW-regelingen
 2. Inkomstenbelasting
 3. Loonheffingen
 4. Vennootschapsbelasting
 5. Deblokkering G-rekening
 6. Uitstel van belastingbetaling
 7. Bijstellen voorlopige belastingaanslag
 8. Grensarbeiders
 9. Belasting- en invorderingsrente

U bent welkom met vragen bij onze finance consultants 

mr. A.A. (Arjan) van der Bok RB MB MFP
mr. A.A. (Arjan) van der Bok RB MB MFP
mr. J. (Johan) de Bruin AA RB
mr. J. (Johan) de Bruin AA RB

De verruimde borgstelling midden- en kleinbedrijf (BMKB)-regeling

De regeling is operationeel vanaf maandag 16 maart 2020 tot en met 30 juni 2022. Deze maakt onderdeel uit van een eerder aangekondigd pakket aan maatregelen van het kabinet om de economische gevolgen van het coronavirus op te vangen.
Lees verder>>

Instellen Noodfonds Overbrugging Werkgelegenheid (NOW)

De uitbraak van het COVID-19-coronavirus en de daarmee verband houdende vergaande overheidsmaatregelen leiden bij veel bedrijven tot een forse omzetdaling of zelfs tot algehele sluiting. Het kabinet ziet de uitbraak niet meer als een normaal ondernemersrisico en zal u als werkgever hierbij ondersteunen.

Meer over NOW-1.0: Lees verder>> (1 maart t/m 31 mei 2020)
Meer over NOW-2.0: Lees verder>> (1 juni t/m 30 september 2020)
Meer over NOW-3.1: Lees verder>> (1 oktober 2020 t/m 31 december 2020)
Meer over NOW-3.2: Lees verder>> (1 januari 2021 t/m 31 maart 2021)
Meer over NOW-3.3: Lees verder>> (1 april 2021 t/m 30 juni 2021)
Meer over NOW-4.0: Lees verder >> (1 juli 2021 t/m 30 september 2021)
Meer over NOW-5.0: Lees verder >> (1 november 2021 t/m 31 december 2021)
Meer over NOW-6.0: Lees verder >> (1 januari 2022 t/m 31 maart 2022)

Noodloket (TOGS)

Van deze regeling kan geen gebruik meer worden gemaakt. 

Er is een noodloket geopend voor een specifieke groep ondernemers die direct zijn getroffen door het coronavirus en daardoor hun omzet geheel of grotendeels zien verdwijnen. Het betreft een eenmalig forfaitair bedrag van € 4.000 voor een periode van drie maanden, welke vrijgesteld is van belastingheffing. Deze tegemoetkoming heeft het karakter van een gift. Het indienen van een aanvraag is mogelijk tot 26 juni 2020.
Lees verder>>

Voor de onderdelen van het brede MKB die het hardst geraakt worden door de crisis doordat ze de effecten voelen van de overheidsmaatregelen, is er een regeling Tegemoetkoming Vaste Lasten MKB. Deze bedrijven krijgen afhankelijk van de omvang van het bedrijf, de hoogte van de vaste kosten, en de mate van omzetderving een tegemoetkoming voor hun vaste lasten. De tegemoetkoming behoort niet tot de winst en is vrijgesteld van belastingheffing. 

De regeling is te splitsen in deze periodes:

Let op:

Het is vanaf 28 februari 2022 mogelijk om het tijdvak TVL Q1 2022 (1 januari 2022 tot en met 31 maart 2022) aan te vragen. Aanvragen kan tot 31 maart 2022 (17:00 uur).

Extra tijdelijke inkomensondersteuning voor ondernemers inclusief ZZP’ers

Het kabinet stelt een tijdelijke, versoepelde regeling in om zelfstandig ondernemers te ondersteunen zodat zij hun bedrijf kunnen voortzetten. De uitvoering hiervan ligt bij de gemeente. Het is gebaseerd op het Besluit bijstandverlening zelfstandigen (Bbz).

De oorspronkelijke TOZO-regeling (TOZO-1) eindigde per 31 mei 2020. Daarna is de TOZO-regeling verschillende keren verlengd, per 27 mei 2021 is de laatste verlening aangekondigd tot en met 30 september 2021. Op de site van de Rijksoverheid vindt u meer informatie over de voorwaarden en het aanvragen van deze regeling. Raadpleeg ook de website van uw gemeente.

Met vragen bent u welkom bij uw adviseur of via info@vanreeacc.nl

Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten (TONK)

Ook voor huishoudens die te maken hebben met een onvoorziene en onvermijdelijke terugval in hun inkomen, zijn er maatregelen getroffen. Deze ondersteuning is vanaf 1 januari tot en met 30 september 2021 aan te vragen.

Lees verder>>

Maatregelen

De kans is groot dat uw financiers terughoudender worden en u om meer zekerheid vragen. Mogelijk zit u op dit moment middenin een financieringsaanvraag of bent u voornemens om op korte termijn te gaan investeren? Het kabinet heeft ook diverse maatregelen aangekondigd ter vermijding van liquiditeitsproblemen:
Lees verder>>

Neem gerust contact met ons op.
mr. W. (Wim) van Vliet RB RV
mr. W. (Wim) van Vliet RB RV
wvvliet@vanreefc.nl
Corporate Finance Consultant

De regering wil werkgevers en zelfstandigen ondersteunen vanwege de economische gevolgen van het coronavirus. Op het gebied van sociale verzekeringen zijn de volgende maatregelen van toepassing:

 

 1. AOW partnertoeslag
 2. Lage premie WW

Veel gestelde vragen

Zoals over het melden van betalingsonmacht. Indien uw VPB-plichtige onderneming de verschuldigde loonbelasting, omzetbelasting of pensioenpremie niet tijdig kan voldoen, dan is belangrijk tijdig een melding te doen bij de Belastingdienst.
Lees verder>>

B.W. (Wim) Boerman RB REP

Met vragen bent u welkom.
B.W. (Wim) Boerman RB REP
wboerman@vanreefc.nl
Juridisch adviseur

Regeling tegemoetkoming land- en tuinbouw ondernemers

De agrarische sector kan door de openstelling voor alle sectoren meedoen aan de TVL

Let op: door Europese bepalingen komen Middelgrote land- en tuinbouwbedrijven niet in aanmerking voor de TVL. Dit vindt het kabinet onwenselijk en werkt daarom aan een alternatieve regeling. Als hier meer van bekend is stellen wij u graag op de hoogte.

Coulanceregeling pensioenuitvoerders en waterschappen

Ook pensioenuitvoerders en de waterschappen proberen de financiële nood van ondernemers vanwege het coronavirus te verlichten. De volgende maatregelen zijn  bekendgemaakt.
Lees verder>>

Hoofdbranche |

Actueel