5 juli 2021

In mijn laatste blog heb ik aandacht geschonken aan het wetsvoorstel Wet bedrag ineens, RVU en verlofsparen als onderdeel van het Pensioenakkoord. Dit wetsvoorstel is met ingang van 1 januari 2021 omgezet in wetgeving. In het bijzonder heb ik toen aandacht geschonken aan de aanzienlijk verruiming van de omvang van verlofsparen: van 50 weken naar 100 weken. Ook voor DGA’s biedt dit interessante mogelijkheden.

Resterend levenslooptegoed

In deze blog ga ik in op een ander onderwerp dat overigens wel verband houdt met verlofsparen: wat doe je met een nog resterend levenslooptegoed? Immers, per 1 november 2021 wordt een dan nog resterend levenslooptegoed belast voor de loonbelasting. Aan deze mooie regeling komt nu echt een einde.

Er zijn een tweetal mogelijkheden om directe belastingheffing te voorkómen over het levenslooptegoed:

  1. Aankopen van extra spaarverlof;
  2. Het levenslooptegoed aanwenden voor extra pensioen (binnen de fiscale mogelijkheden).

In het bijzonder optie 2 trekt als financieel planner mijn aandacht. Is het verstandig om een rechtstreekse storting te doen in een pensioenregeling? Best complexe materie waar de gemiddelde Nederlander maar weinig kaas van heeft gegeten. Het baart me wel eens zorgen, het tekort aan aandacht van veel adviseurs voor de financiële positie van hun klanten op de pensioengerechtigde leeftijd.  Natuurlijk, www.mijnpensioenoverzicht.nl geeft al wat meer inzicht. Maar hoe verhoudt de pensioenuitkering zich straks tot het netto besteedbaar inkomen? En, niet onbelangrijk, welke pensioenregeling ligt ten grondslag aan al die getallen op het pensioenoverzicht? Soms lijkt het mooier dan het daadwerkelijk is…

Financiële situatie bij pensioen

Als financieel planner ligt hier een mooie uitdaging. Ik zet het bewust wat scherp neer: het kan toch niet zo zijn dat we met onze klanten alleen cijfers uit het verleden bespreken? Ga de uitdaging aan en verplaats de focus van het gesprek meer naar de toekomst. Als je dat gesprek met de klant aandurft dan zul je al snel ontdekken hoeveel mensen onzeker zijn over hun financiële situatie bij pensioen. Een mooi moment om je als betrokken adviseur te onderscheiden en meer inzicht te geven. Echt, dat wordt gewaardeerd!

Mr. A.A. (Arjan) van der Bok RB MB MFP
Financieel planner en belastingadviseur
avdbok@vanreeacc.nl