25 augustus 2020

Eisen

Er worden steeds meer eisen gesteld aan uw praktijk door de overheid, gemeenten en zorgverzekeraars. Ook de verplichtingen op het gebied van financiële verantwoording nemen toe. Hoe toont u aan dat verantwoorde zorg geleverd is? Zijn de dossiers en de planning op orde?

Productieverantwoording

De productieverantwoording 2020 (WMO-jeugdzorg) is een sprekend voorbeeld. Want op 31 maart moet de verantwoording over het voorgaande jaar, inclusief accountantsverklaring, worden ingediend bij de gemeente. Maar de ervaring leert dat die eerste 3 maanden toch wel heel snel voorbij vliegen.

Voorkomen is beter dan genezen

De productieverantwoording nu opstellen kan uiteraard nog niet. Wat wel kan, is voorbereidingen treffen. Door in overleg met ons een planning te maken, kan zoveel mogelijk al bij de jaarafsluiting worden geregeld. Want tijdige oplevering maakt een efficiënte controle mogelijk. Nog van alles moeten bijschaven in de eerste 3 maanden kunt u hierdoor voorkomen.

Gesprek

Wij zijn gespecialiseerd in de advisering van praktijkhouders en de controle van productieverantwoording. Onze ervaring en ons enthousiasme zetten wij in voor uw psychologenpraktijk. Daarover gaan wij graag met u in gesprek.

H. (Henri) Verhoef AA

hverhoef@vanreeacc.nl